Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs Las w Poezji 2018

W dniu 13.02.2018r w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się X Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”. Organizatorami konkursu byli PSP w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie, a pod względem technicznym wspomagał GOSiT w Zawadzkiem.

Do konkursu zgłosiło się 78  uczestników z 16 placówek oświatowych: PP Nr2  w Zawadzkiem, PP Nr3 w Zawadzkiem, PP w Kielczy i PP w Żędowicach, PSP Nr1 w Kolonowskiem,  PSP Staniszcze Małe-Spórok, PSP Staniszcze Wielkie- Kolonowskie 3, NSP w Bzinicy Starej, PSP Piotrówka, PSP Zawadzkie, PSP w Żędowicach (SP i Gimnazjum), PSP w Kielczy, SP Nr1 w Krupskim Młynie,  PG Nr1 w Zawadzkiem, PG w Kolonowskiem,  ZSP w Zawadzkiem. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz wiekszym zainteresowaniem i popularnością. 

Główne cele konkursu to: rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów, stworzenie uczniom możliwości prezentacji umiejętności recytacji na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa, nauka zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Dyrektor PSP Beata Brzezińska, Prezes TPL Maria Andrzejewska i  Nadleśniczy  Nadleśnictwa Zawadzkie Grzegorz Furmański.  

 Uczestnicy wystąpili w czterech kategoriach : I kat. - przedszkola, II kat. -  kl.1-3 szkoły podstawowej, III kat. - kl.4-7 szkoły podstawowej i  IV kat. - szkoły  ponadpodstawowe. Jury 7-osobowe ( przedstawiciele: Nadleśnictwa Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”, GOSiT w Zawadzkiem, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej z PSP Zawadzkie, p. J. Mirowski autor fraszek, nauczyciele poloniści ) oceniało recytacje uczestników, biorąc pod uwagę  następujące kryteria: wybór utworu literackiego zgodnie z tematyką i celami konkursu, dykcja i intonacja, opanowanie tekstu na pamięć i interpretację, dobór środków przekazu artystycznego, ogólne wrażenie artystyczne. Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Młodzi artyści sięgali  zarówno po utwory znanych autorów opisujących piękno otaczającej nas przyrody, byli też tacy,  którzy prezentowali własną twórczość poetycką. Niektórzy występowali w pięknych strojach, wykorzystując „leśne” rekwizyty i podkład muzyczny. Wyniki  X Rejonowego Konkursu Recytatorskiego „Las w poezji”  przedstawiają się następująco:

 

Kategoria I – Przedszkola

I miejsce - Hanna  Małecka z Publicznego Przedszkola  w Kielczy

II miejsce – Martyna Brol z Publicznego Przedszkola  w Żędowicach

III miejsce – Maja Siemiątkowska z PP z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem

Wyróżnienia: Anna Nawrot  z PP z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem

                   i Oliwia Obcina z Publicznego Przedszkola  w Żędowicach

Kategoria II – Szkoły podstawowe kl. I- III

I miejsce –  Paulina Kłoptocz  z kl.1  PSP w Zawadzkiem

II miejsce  - Martyna Skorzycka  z kl. 1 z PSP w Zawadzkiem

III miejsce – Dominik  Kola z  kl.3 PSP w Piotrówce

Wyróżnienia: Magdalena Kopyto z kl.3 NSP w Bzinicy Starej

               i Mateusz Pietruszka  z kl.1 PSP Staniszcze Wielkie –Kolonowskie 3

Kategoria III – Szkoły podstawowe kl. IV- VII

I miejsce – Natalia Stranc  z kl.5 PSP w Zawadzkiem

II miejsce – Hanna Elektorowicz  z kl.6 PSP w Zawadzkiem

III miejsce – Lena Pazdyga z  kl.5 z SP Nr 1w Krupskim Młynie

Wyróżnienia: Romana Lorek z kl.6 PSP Nr 1 w Kolonowskiem

                      i Emilia Klonz  z kl.6 PSP w Zawadzkiem

Kategoria IV – Szkoły ponadpodstawowe

I miejsce – Adam Koźlik  z kl.3 gimnazjum PSP w Żędowicach

II miejsce – Dominik Żyłka  z kl.2 gimnazjum PG nr1w Zawadzkiem

III miejsce – Patryk Wiertel z  kl. 2 gimnazjum PG nr1w Zawadzkiem

Wyróżnienia: Marta Konieczko z kl.2 gimnazjum PG w Kolonowskiem

                      i Mikołaj Pamuła z kl. 2 gimnazjum PG nr1w Zawadzkiem

 

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych oraz upominki dla uczestników ufundowali: Nadleśnictwo Zawadzkie, Rada Rodziców PSP Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”.

Była to kolejna wspaniała impreza z zakresu edukacji leśno-przyrodniczej i polonistycznej, jednocześnie integrująca dzieci, młodzież,  nauczycieli  szkół różnego szczebla i przedszkoli z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie. Sala widowiskowa kinoteatru pełna widzów.  Konkurs wzbogaciła prezentacja multimedialna o tematyce przyrodniczej i filmiki prezentujące popisy uczestników konkursów z wcześniejszych lat przygotowane przez p. Jolantę Zajączkowską nauczycielkę przyrody z PSP Zawadzkie,  natomiast czas oczekiwania na wyniki  wypełniły występy uczniów z PSP Zawadzkie pod kierunkiem Małgorzaty Rabickiej. Duże podziękowania należą się  zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, Zarządowi TPL, pracownikom Nadleśnictwa, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu


Zima w lesie

Ferie zimowe w województwie opolskim dobiegły końca. Miło nam, że wypoczywający uczniowie spędzili część wolnego czasu w lesie.

W poniedziałek, 15 stycznia odbył się rajd pieszy uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem i Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kielczy, po terenie leśnictwa Rytwiny połączony z "leśnymi podchodami".

Na zakończenie ferii, 25 stycznia, współnie z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Turystyki w Zawadzkiem zorganizowaliśmy wycieczke, podczas której można było poznać historię Zameczku Myśliwskiego "Malepartus", zobaczyć harce koników polskich, poszukać tropów leśnych zwierząt i pobawić się na świeżym powietrzu.

A na zakończenie każdej imprezy oczywiście posilić się przy ognisku.


Rajd Szlakami Leśniczówek

Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie zorganizowali kolejny VI Rajd Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa.

W tym roku celem Rajdu była Leśniczówka „Mosty”. Rajd rowerowy odbył się w sobotę 18.11.2017 r .

Rajd miał na celu: rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, jego walorach użytkowych, ekologicznych i społecznych,  poznanie historii i dziejów współczesnych Leśniczówki „Mosty” w Żędowicach, promowanie polskich lasów i osiągnięć polskiego leśnictwa, rozwijanie turystyki leśnej i popularyzacja turystyki rowerowej, odkrywanie walorów jesieni w lasach Doliny Małej Panwi.

W rajdzie uczestniczyło ponad 30 osób: członkowie TPL, członkowie PTTK,  pracownicy Nadleśnictwa, miłośnicy turystyki leśnej, dzieci z PSP Zawadzkie.

Rajd rozpoczął się zbiórką uczestników przy Kinoteatrze w Zawadzkiem . Powitania i prezentacji programu rajdu dokonali Maria Andrzejewska – Prezes Koła TPL i Agnieszka Jamrozik – specjalista ds. edukacji i turystyki w Nadleśnictwie Zawadzkie. Następnie wszyscy wyruszyli w trasę, która wiodła ścieżkami rowerowymi przez ciekawe miejsce -użytek ekologiczny „Koloteich”. W tym dniu dopisała piękna, słoneczna  pogoda. Uczestnicy rajdu na trasie przejazdu podziwiali zawadczańskie lasy jesienią. Wysłuchali ciekawostek o użytku ekologicznym „Koło” zaprezentowanym  przez p. Agnieszkę Jamrozik i p. Zdzisława Siewierę.

Koło - jeziorko, staw, dziś już prawie mokradło w lesie na prawo od Świbskiej Drogi. Określenie to nie ma w sobie nic tajemniczego - oznacza miejsce okrągłe, krąg. Nazwa użyta na pewnej niemieckiej mapie Kolloch Teich wydaje się przekręceniem gwarowej wersji Koła - Koloteich. Z jeziorem tym wiąże się najbardziej chyba znana żędowicka legenda, wg której miała w tym miejscu istnieć kiedyś osada która zapadła się pod ziemię a na jej miejscu powstało jezioro. Według legendy do dziś o połnocy można w tym miejscu usłyszeć bicie dzwonu z tejże osady. Przyczyną tej katastrofy miało być przekleństwo rzucone przez strudzonego wędrowca, któremu mieszkańcy odmówili gościny, Jak się okazuje legenda ma swoje prawdziwe korzenie gdyż przed wojną archeolodzy niemieccy odkryli tu niewątpliwe ślady wczesnośredniowiecznej osady. Jeszcze w latach siedemdziesiątych wprawne oko mogło rozpoznać zarysy tych wykopalisk (inf. ustna J Szulc).

Na mecie - miejscu biwakowania niedaleko leśniczówki Mosty, czekało ognisko i poczęstunek turystyczny przygotowany przez pracowników Nadleśnictwa. Uczestnicy przy gorącej herbatce wymieniali się wiedzą o historii terenów znajdujących się w zasięgu Leśnictwa Mosty.Święto Drzewa 2017

Hasłem tegorocznej edycji Święta Drzewa zorganizowanej przez Klub Gaja jest „Drzewo-Przyjaciel”. Podczas uroczystej inauguracji święta w Bibliotece Narodowej w Warszawie, dnia  10 października b.r.,  zostały wręczone nagrody „Czarodziejskiego Drzewa”. Jedna ze statuetek powędrowała do Nadleśnictwa Zawadzkie, które w akcji uczestniczy od 10 lat, włączając do sadzenia drzew placówki oświatowe, samorządy i organizacje działające na swoim terenie administracyjnym.


Lokalna odsłona „Święta Drzewa” w Nadleśnictwie Zawadzkie miała miejsce dwa dni później, 12 października. Nadleśniczy Grzegorz Furmański witając przybyłych do Letniej Leśnej Izby Edukacyjno-Turystycznej w leśnictwie Dębie, opowiedział o niezliczonych korzyściach jakie dają nam drzewa i zachęcił wszystkich do podejmowania lokalnych działań na rzecz ich sadzenia i ochrony. Drzewa pełnią ważną funkcję przyrodniczą, ale wpływają także pozytywnie na nasze zdrowie, zmniejszają zanieczyszczenie powietrza, łagodzą skutki wysokich temperatur, wytwarzają korzystny mikroklimat, mają duże znaczenie społeczne i gospodarcze.

Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała uczestnikom „Święta Drzewa” którzy na terenie Parku im. Zasłużonych Leśników Nadleśnictwa Zawadzkie sadzili kaliny koralowe. Dzieci i młodzież z 13 szkół, niepełnosprawnych wychowanków Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem wspierali samorządowcy  z  Radnym Sejmiku Województwa Opolskiego Zdzisławem Siewierą, Burmistrzem Zawadzkiego Mariuszem Stachowskim i Wójtem Gminy Jemielnica Marcinem Wycisło.


5 Cross Doliny Małej Panwi "W pogoni za bobrem"

W sobotę, 30 września 2017 r. odbyła się jubileuszowa, piąta edycja Crossu Doliny Małej Panwi „ W pogoni za bobrem” organizowana przez Koło  Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Zawadzkiem oraz Nadleśnictwo Zawadzkie. Dopisała przepiękna pogoda a ciepłe słońce podgrzewało atmosferę na starcie przy Letniej Leśnej Izbie Edukacyjnej wśród blisko 200 zawodników, którzy rywalizowali  na dystansach ok. 7 km i ok. 12,5 km.
Jak co roku dla uczestników przygotowano dwie, urozmaicone trasy poprowadzone urokliwymi ścieżkami wzdłuż rzeki Mała Panew. Na dystansie 7km najszybsza była Izabela Maj – Dziubańska,  drugie miejsce zdobyła  Elżbieta Tokarska , trzecie Irena Mazur. Wśród mężczyzn  na metę pierwszy wbiegł  Marek Kapela , drugi Grzegorz Grzywna  a trzeci Michał Paszkiewicz . Na dystansie 12,5 km zwyciężyła  Dominika Witkiewicz  przed  Agnieszką Czyżewską ( II miejsce) i  Natalia Broj ( III miejsce).
W kategorii mężczyzn  triumfował Daniel Kokot , drugi był Krzysztof Pachuta a trzeci Marcin Bok.  Na mecie na każdego zawodnika czekał medal.

Rangę imprezy docenili goście, którzy przybyli na zaproszenie Marii Andrzejewskiej - Prezes Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu i Grzegorza Furmańskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie : Roman Kolek- Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Zdzisław Siewiera – Radny Sejmiku Województwa Opolskiego, Janusz Żyłka – Wicestarosta Strzelecki,  Mariusz Stachowski – Burmistrz Zawadzkiego, Stanisław Kiełek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem.

Cross „W pogoni za bobrem” to również fantastyczna zabawa dla całej rodziny. Przed rozpoczęciem biegu głównego swoje „pięć minut” miały również dzieciaki, które mogły spróbować swoich sił w dystansach 100 i 200 m. Po biegu na świeżym powietrzu wyjątkowo smakowało ciasto z kawą i gorące kiełbaski z ogniska. Na zakończenie imprezy odbyło się losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów: między innymi tabletu, akcesoriów sportowych i biegowych.

Imprezę wsparli: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Urząd Miejski w Zawadzkiem, Urząd Miejski w Kolonowskiem, NSZZ Solidarność Region Śląska Opolskiego, Firma Energosilesia, NITROERG SA oraz Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem. Wszystkim sponsorom gorąco dziękujemy!


Zakup pozwoleń na połów ryb

Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, iż od dnia 04.10.2017 r. pozolenia na połów ryb będą sprzedawane wyłącznie w biurze Nadleśnictwa w Zawadzkiem, ul. Opolska 21 B.

Konkurs "Przyroda Ojczysta 2017"

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach informuje o trwającym konkursie "Przyroda Ojczysta 2017". 

Szczegóły do pobrania.


Pielgrzymka leśników na Jasną Górę

16 września odbędzie się pielgrzymka leśników na Jasną Górę

V Cross Doliny Małej Panwi

Już po raz piąty, 30 września b.r. Nadleśnictwo Zawadzkie wspólnie z Kołem Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” organizuje Cross „ W Pogoni za Bobrem”.

Impreza ta, to sposób na połączenie promocji zdrowego trybu życia oraz walorów przyrodniczych pięknych lasów na Małą Panwią z elementami edukacji leśnej. W tym roku dla uczestników przygotowano dwie urozmaicone trasy o długości około 12,5km lub około 7km poprowadzone urokliwymi ścieżkami wzdłuż doliny rzeki Mała Panew. Start i meta znajdują się w środku lasu przy zabytkowej stodole zaadaptowanej na Letnią Leśną Izbę Edukacyjno-Turystyczną w Leśnictwie Dębie. 

 Jednak Cross Doliny Małej Panwi to nie tylko bieganie w pięknych okolicznościach przyrody, to także wspaniała atmosfera rodzinnego pikniku, podczas którego nie zabraknie atrakcji także dla osób towarzyszących biegaczom i ich pociech – w  programie m. in. biegi dla dzieci, zabawy i losowanie atrakcyjnych nagród.

Zgłoszenia do udziału w biegu przyjmowane są za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/378/v-cross-doliny-malej-panwi-w-pogoni-za-bobrem.html


Pikinik Leśno-Łowiecki "Cietrzewisko"

Nadleśnictwo Zawadzkie zaprasza na Piknik Leśno-Łowiecki "Cietrzewisko"w Koszęcinie.


Nabór na staż absolwencki 2017/2018


KONKURS "Lasy, nasze wspólne dobro"

KONKURS:POKAŻ NAM CO ZNACZĄ DLA CIEBIE EUROPEJSKIE LASY!

Jeśli masz od 5-19 lat, głowę pełną pomysłów oraz talent artystyczny, koniecznie weź udział w Konkursie Plastycznym w ramach Europejskiego Tygodnia Leśnego. Wystarczy, że narysujesz lub namalujesz obraz przedstawiający temat: „Lasy, nasze wspólne dobro". Przedstaw w swojej pracy Europejskie lasy oraz korzyści jakie one przynoszą, i podziel się swoimi pomysłami z innymi osobami z Twojej okolicy! Twoja praca ma szansę zawisnąć na specjalnej wystawie podczas Europejskiego Tygodnia Leśnego w Warszawie, w październiku, oraz może zostać opublikowana w kalendarzu Europejskiego Tygodnia Leśnego.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Konkurs Plastyczny a ramach Europejskiego Tygodnia Leśnego skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Przewidziane są trzy kategorie wiekowe uczestników konkursu:

  • Od 5 do 8 lat
  • Od 9 do 12 lat
  • Od 13 do 19 lat

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Prace mogą być narysowane, namalowane, naszkicowane jak również stworzone w formie cyfrowej. Do wykonania pracy można użyć: pióra, ołówka, kredek, węgla, farb olejnych, akrylowych oraz akwarelowych. Aby zgłosić pracę należy ją zeskanować lub sfotografować i załączyć w formacie JPEG w wyznaczonym miejscu w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie  www.fao.org/about/meetings/european-forest-week/art-contest. Maksymalny rozmiar pliku wynosi 5 MB. Zwycięska oraz trzy wyróżnione prace będą wybierane w trzech kategoriach wiekowych. Prace można przesyłać do 31 lipca.

 

CO MOŻNA WYGRAĆ?

Informacja o osobach nagrodzonych pierwszym i drugim miejscem w trzech kategoriach wiekowych będzie zamieszczona na  stronie internetowej Europejskiego Tygodnia Leśnego (9 - 13 października 2017 r.). Wyniki konkursu będą również ogłoszone podczas wystawy w Warszawie zorganizowanej w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Leśnego, a prace osób które zajęły pierwsze i drugie miejsca zostaną opublikowane w kalendarzu Europejskiego Tygodnia Leśnego. Osoby te otrzymają również kopię kalendarza ze swoją pracą, a zwycięzcom zostaną dodatkowo wręczone Certyfikaty Uznania.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Aby dowiedzieć się więcej szczegółów o konkursie i zapoznać się z pełnym regulaminem uczestnictwa, odwiedź stronę  Europejskiego Tygodnia Leśnego.


Ćwiczenia Straży Pożarnych

Dnia 11 lipca b.r. na terenach leśnych Nadleśnictwa Zawadzkie odbyły się niezapowiedziane manewry jednostek straży pożarnych w których wzięli udział strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ze  Strzelec Opolskich i Kędzierzyna –Koźla oraz ochotnicy z OSP z Gąsiorowic, Łazisk  i Jemielnicy. Z wielkim zaangażowaniem  ćwiczyli orientację w terenie, lokalizację pożarów leśnych, podawanie linii wody na dalsze odległości i dysponowanie samolotami.

konkurs "obiektywnie śląskie"

3 lipca rozpoczęła się VIII edycję konkursu na najlepsze fotoreportaże i filmy o Śląsku Obiektywnie śląskie.


Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest: Śląsk&Zabawa. Odniesienie do zabawy interpretujemy szeroko: jako umiejętność świętowania Ślązaków, cieszenia się z życia i radowania, również wspólnego mimo trudów życia oraz pracy. Zależy nam na tym, by uczestnicy konkursu pokazali również współcześnie rozumiane pojęcia zabawy, niekoniecznie tylko biesiad itp., a także odnieśli się w swoich pracach do tematu: radości, szczęścia, uśmiechu. Mamy nadzieję, ze ponownie wyłonimy ciekawe i oryginalne prace prezentujące nasz region.

Najlepsze prace tegorocznej edycji wybiorą tak znamienite osobowości świata kultury jak: Lech Majewski, Adam Sikora, Jacek Joostberens, Antoni Cygan  oraz Joanna Wnuk Nazarowa.

Uczestnicy konkursu dla wyrażenia tematu będą mogli tradycyjnie posłużyć się: Fotoreportażem, składającym się z od 3-7 zdjęć, Fotokastem:  maks.
2 min oraz Filmem również maks. 2 min. Termin przesyłania prac mija
15 września br.

Wszystkie prace spełniające warunki konkursu będą zamieszczane na stronie konkursu: www.obiektywnieslaskie.pl, poprzez którą można oddawać głosy na swoje ulubione fotoreportaże, filmy i fotokasty - dodatkowa nagroda publiczności.

Ogłoszenie wyników VIII edycji oraz wernisaż wystawy nastąpi podczas uroczystego finału, który podobnie jak w zeszłym roku odbędzie w prestiżowym budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, w piątek 20 października. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Więcej informacji na stronie konkursu.

 

 

Po finale tradycyjnie wystawa najlepszych fotoreportaży konkursu będzie eksponowana w wielu atrakcyjnych miejscach, niezwykle uczęszczanych:  NOSPR, Szyb Maciej, Kino Kosmos, Akademia Muzyczna, katowicki dworzec PKP, atrium  budynku Altus, Raciborskie Centrum Kultury.

 

 

Kontakt to organizatora konkursu:

Anna Kokolus, Kokolus@obiektywnieslaskie.pl

                                                                                               

 

 


Dni Gminy Zawadzkie

W dniach 24-25 czerwca 2017 r. odbyły się Dni Gminy Zawadzkie, w których organizację aktywnie włączyło się Nadleśnictwo Zawadzkie.  W sobotę Zespół Sygnalistów Myśliwskich Waltornia swoim występem uświetnił uroczystą Sesję Rady Miejskiej. W niedzielne popołudnie na stadionie miejskim  przygotowano stoisko edukacyjne, które cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Odwiedzający mieli okazję obejrzeć ekspozycję dotyczącą leśnych ptaków oraz spróbować swych sił w  przyrodniczych zagadkach i łamigłówkach. Kulminacyjnym punktem tego dnia był słodki deszcz, czyli zrzut cukierków z pokładu śmigłowca na płytę stadionu. 

Sukces Zespołu Waltornia

Z dumą informujemy, iż Zespół Sygnalistów Myśliwskich Waltornia działający przy Nadleśnictwie Zawadzkie odniósł ogromny sukces podczas XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej który odbył się w dniach 16-17 czerwca 2017 r.

Zespół w składzie Martyna Jamrozik, Arkadiusz Tokarz, Wojciech Krzyżostaniak, Tomasz Gomułka i Mariusz Jamrozik zdobył I miejsce w kategorii MEs. Martyna Jamrozik została Mistrzem Polski w klasie B.


Przegląd Piosenki Leśno-Przyrodniczej 2017

7 czerwca b.r. przy Letniej Leśnej Izbie Edukacyjno-Turystycznej w leśnictwie Dębie odbył się kolejny, VII Przegląd Piosenki Leśno-Przyrodniczej. Impreza ta, adresowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Rangę spotkania doceniają również zaproszeni Goście: Wicestarosta Strzelecki Janusz Żyłka, Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski, Wiceburmistrz Kolonowskiego Konrad Wacławczyk oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i organizacji.
Na deskach leśnej sceny, ponad 200 uczestników rywalizowało w 3 kategoriach wiekowych o nagrodę główną – statuetkę Złotej Wilgi. Jury, w składzie którego zasiedli: Pani Justyna Gireń – animator z Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem, Pan Stanisław Kiełek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem i Pan Arkadiusz Mańczyk- Pracownik Nadleśnictwa Zawadzkie nie miało łatwego zadania. Ostatecznie, po burzliwej naradzie, nagrody z rąk Nadleśniczego Grzegorza Furmańskiego oraz zaproszonych Gości odebrali:
W kategorii uczniów klas I-III szkół podstawowych:
• Solistka Wiktoria Brzozowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Staniszczach Małych – Spóroku,
• Zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce
W kategorii uczniów klas IV-VI Szkół podstawowych:
• Solistka Natalia Stranc z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem
• Zespół z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kielczy
W kategorii uczniów Szkół Gimnazjalnych:
• Duet Weronika Porosiło i Olivia Podlodowska z Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy
• Zespół z Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem
Jury nagrodziło również uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem
Piękna pogoda, świeże powietrze i leśne otoczenie sprawiły, że rywalizacja upłynęła w przyjaznej atmosferze oraz przyniosła uczestnikom dużo radości.

Jubileusz Koła TPL

24 maja 2017 r. na deskach Kinoteatru w Zawadzkiem odbyła się kolejna Konferencja zorganizowana przez Nadleśnictwo Zawadzkie i Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi" w Zawadzkiem. Konferencja inna niż zwykle, gdyż uświetniająca jubileusz dziesięciolecia działalności Koła TPL. Z tej okazji nie zabrakło szacownych Gości:  Przedstawiciela RDLP w Katowicach Sławomira Forystka, Wicestarosty Strzeleckiego Janusza Żyłki, Burmistrzów Zawadzkiego, Kolonowskiego i Dobrodzienia, Wójtów Gmin Jemielnica, Pawonków i Wielowsi. Na zaproszenie Nadleśniczego Grzegorza Furmańskiego oraz Marii Andrzejewskiej – Prezes Koła przybyli również  przedstawiciele lokalnych organizacji, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie oraz członkowie Koła.

O genezie powstania Koła TPL i jego historii opowiedziała Pani Prezes, która również przedstawiła działania podejmowane na rzecz lokalnej społeczności: rajdy piesze i rowerowe, konkursy fotograficzne, plastyczne, literackie i recytatorskie, warsztaty edukacyjne,  konkursy piosenki  oraz impreza biegowa - Cross „W pogoni za bobrem".

Tematem Konferencji  były „Zasoby naturalne, klimat i warunki geologiczne dorzecza środkowej Małej Panwi". Temat nieprzypadkowy, gdyż głównymi prelegentami byli członkowie Koła a jednocześnie osoby na co dzień zajmujące się tymi zagadnieniami: Pan dr Arkadiusz Baron – znany historyk oraz prof. dr hab. Joachim Szulc – Profesor Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W niezwykle ciekawy sposób opowiedzieli o zmianach kulturowych w dziejach i wpływie zasobów naturalnych na obecny kształt regionu  Doliny Małej Panwi oraz zapoznali uczestników z rysem geologicznym naszych terenów.

Jak na Jubileusz przystało nie zabrakło podziękowań dla samorządów i instytucji wspierających działania Koła TPL oraz dla najaktywniejszych członków Towarzystwa. Nie obyło się również bez podziękowań ze strony szkół i przedszkoli , które korzystają z bogatej oferty Koła. Działania Koła na  docenione zostały również przez wszystkie lokalne samorządy na terenie których położone jest Nadleśnictwo Zawadzkie.

Spotkanie uświetnił koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Waltornia oraz występy młodych artystów, laureatów konkursów organizowanych przez Koło TPL i Nadleśnictwo Zawadzkie.


Informacja o zmianie siedziby Nadleśnictwa

W związku z modernizacją biurowca, Nadleśnictwo Zawadzkie informuje o czasowym przeniesieniu swojej siedziby na ul. Opolską 21B w Zawadzkiem  ( piętro budynku firmy EnergoSilesia). 
Adres korespondencyjny oraz numery telefonów nie ulegają zmianie.
 

— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 1 - 20 z 66 rezultatów.