Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs Las w Poezji 2019

To czy będzie woda i las zależy tylko od nas 

J. Mirowski

W dniu 29.10. 2019r  w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się  XII Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”. Organizatorami konkursu byli:  Publiczna Szkoła Podstawowa  w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Dyrektor PSP w Zawadzkiem Beata Brzezińska,  Nadleśniczy  Nadleśnictwa Zawadzkie Grzegorz Furmański i Prezes TPL Maria Andrzejewska. W imprezie uczestniczyli gości:  sekretarz gminy p. Małgorzata Kowalska, przedstawiciel Rady Miejskiej Andrzej Włóczyk, członkowie Zarządu TPL Anna Bujmiła,  Zdzisław Siewiera, Ryszard Pagacz, Edward Dziedzic, wiceprezes OZ/PTTK, członkowie Zarządu  RR PSP w Zawadzkiem, Dyrektorzy szkół, rodzice, redaktorzy Strzelca Opolskiego i Krajobrazów Zawadzkiego.

W  konkursie wzięło udział 63  uczestników z 16 placówek oświatowych z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie.  Konkurs cieszy się dużą popularnością.

 Uczestnicy wystąpili w  czterech kategoriach: I kat: dzieci przedszkolne i, II kat: dzieci kl. I-III szkoły podstawowej, III kat:  dzieci kl. IV-VI szkoły podstawowej i IV kat: młodzież kl. VII-VIII  i szkół ponadpodstawowych). Jury 7-osobowe (przedstawiciele Nadleśnictwa Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”, Rady Rodziców PSP Zawadzkie, BiK w Zawadzkiem, Sekretarz Gminy, nauczyciele)  pod przewodnictwem p. Agnieszki Jamrozik oceniało recytacje uczestników, biorąc pod uwagę  następujące kryteria: wybór utworu literackiego zgodnie z tematyką i celami konkursu, dykcja i intonacja, opanowanie tekstu na pamięć i interpretację, dobór środków przekazu artystycznego, ogólne wrażenie artystyczne. Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Uczestnicy w leśnej scenerii prezentowali utwory literackie wykorzystując rekwizyty, przebrania, podkłady muzyczne.

Konkurs recytatorski to świetna integracja wielu szkół, przedszkoli, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Sala widowiskowa kinoteatru pełna widzów.  Konkurs wzbogaciły prezentacje multimedialne: przyrodnicza oraz Konkursy „Las w poezji” w minionych latach,  przygotowane przez p. Jolantę i Grzegorza  Zajączkowskich.  Na wstępie i w czasie przerw prezentował się Michał Krzyżostaniak z kl. 6b – grając na waltorni oraz zabawiała śpiewem Hania Elektorowicz z kl.8a PSP Zawadzkie.

Główne cele konkursu zostały w pełni zrealizowane, a należą do nich: rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów, stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania uzdolnień artystycznych, prezentacji umiejętności recytacji na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa, nauka zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych,  znaczki okolicznościowe oraz upominki dla uczestników ufundowali: Nadleśnictwo Zawadzkie, Rada Rodziców PSP Zawadzkie i TPL „Dolina Małej Panwi. Duże podziękowania należą się  zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu. Koordynatorami organizacji konkursu były Maria Andrzejewska, Jolanta Zajączkowska, Agnieszka Jamrozik. Była to kolejna wspaniała impreza z zakresu edukacji leśno-przyrodniczej, polonistycznej, a także impreza na której ujawniają się „młode talenty aktorskie”.


Obchody 95 lecia Lasów Państwowych

15 października 2019 r. w Nadleśnictwie Zawadzkie odbyły się uroczyste obchody 95-lecia powstania Lasów Państwowych połączone ze Świętem Drzewa i otwarciem zbiornika wodnego.

Zaproszeni Goście w osobach Starosty Strzeleckiego Józefa Swaczyny, Członka Zarządu Powiatu Janusza Żyłki, Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego, Wiceburmistrza Kolonowskiego Konrada Wacławczyka, Wójta Jemielnicy Marcina Wycisło, Wójta Krupskiego Młyna Franciszka Sufy, Naczelnika RDLP w Katowicach Stanisława Wypycha oraz przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń i organizacji zapoznali się z historią Lasów Państwowych. Uczestniczyli również w pamiątkowym posadzeniu cisa, który został wyhodowany z nasion poświęconych przez papieża Benedykta XVI.

W drugiej części spotkania, wspólnie z dziećmi i młodzieżą posadzone zostały drzewka jarzębu w ramach tradycyjnego „Święta Drzewa” – imprezy odbywającej się już od 2008 r pod auspicjami Klubu Gaja. Nadleśniczy Grzegorz Furmański witając przybyłych do Letniej Leśnej Izby Edukacyjno-Turystycznej w leśnictwie Dębie, opowiedział o niezliczonych korzyściach jakie dają nam drzewa i zachęcił wszystkich do podejmowania lokalnych działań na rzecz ich sadzenia i ochrony. Drzewa pełnią ważną funkcję przyrodniczą, ale wpływają także pozytywnie na nasze zdrowie, zmniejszają zanieczyszczenie powietrza, łagodzą skutki wysokich temperatur, wytwarzają korzystny mikroklimat, mają duże znaczenie społeczne i gospodarcze.

Uroczystość zakończono na terenie leśnictwa Krupski Młyn, gdzie dokonano przecięcia wstęgi na zbiorniku wodnym wybudowanym w ramach projektu Małej Retencji Nizinnej. Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych, takich jak niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza
i pożary.


7cross doliny małej panwi

W sobotę, 28.09. 20189r. na terenie leśnictwa Dębie odbyła się siódma edycja Crossu Doliny Małej Panwi „W pogoni za bobrem” impreza biegowa zorganizowana przez Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” i Nadleśnictwo Zawadzkie.

Prezes Koła TPL Maria Andrzejewska i Nadleśniczy Grzegorz Furmański powitali gości: Wicemarszałka Województwa Opolskiego Romana Kolka, Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego, Burmistrza Kolonowskiego Norberta Kostona, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem Dariusza Zajdla, Prezesa OZ/PTTK Alfreda Feliksa, byłego Nadleśniczego Zdzisława Siewierę oraz wszystkich uczestników i osoby, które przybyły na Cross „W pogoni za bobrem” przy Letniej Leśnej Izby Edukacyjno- Turystycznej w Leśnictwie Dąbie w Zawadzkiem.

Koordynatorami biegu byli pomysłodawcy Tomasz Konfederak i Tomasz Kurczyk.  

Trasa biegu wiodła malowniczymi ścieżkami Doliny Małej Panwi, głównie ścieżkami i drogami leśnymi, przyjaznymi dla biegaczy. Oprócz biegu głównego na dystansie 7 km i 12,5km przygotowano również zawody dla najmłodszych (biegi na 100m dla przedszkolaków i dzieci kl. I-III oraz na 200m dla dzieci kl. IV-VI), które  cieszyły się ogromną popularnością. Realizowany był także program IV Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Stoisko promocyjno-edukacyjne prowadzili członkowie Zarządu OZ/PTTK „Huta Andrzej” i Nadleśnictwo Zawadzkie. Jak zwykle dopisała piękna, słoneczna pogoda i panowała radosna atmosfera promująca aktywny styl życia.

Patronat nad 7 Crossem Doliny Małej Panwi  objęli Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Strzelecki, Burmistrz Zawadzkiego, a także wsparli organizację imprezy Burmistrz Kolonowskiego, NSZZ „Solidarność” Oddział Zarządu Regionu Śląska Opolskiego w Strzelcach Opolskich/Zawadzkiem, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem, OZ/PTTK „Huta Andrzej”, Komenda Wojewódzkiej Policji w Opolu, natomiast patronat medialny objęli Radio DOXA i  Strzelec Opolski. Wielkie podziękowania należą się za pomoc w organizacji imprezy: członkom Zarządu Koła TPL „Dolina Małej Panwi”, pracownikom Nadleśnictwa, członkom Oddziału PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem i wolontariuszom pod opieką p. Mirosławy Kądziołki z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem.  


#sprzątaMY

Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, iż z inicjatywy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy w dniu 20 września 2019r., odbędzie się promocyjna akcja społeczna pod nazwą "sprzątaMY". Do udziału w akcji zapraszamy osoby dorosłe oraz młodzież szkolną za pośrednictwem szkół w wieku powyżej 12 lat (wraz z opiekunami). 

            Akcja prowadzona będzie w godzinach od 11:30 do 13:30. Miejsca rozpoczęcia akcji "sprzątaMY" na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie wyznaczone są: w leśnictwie Świerkle, na polu biwakowym w oddziale leśnym nr 415l, w leśnictwie Zarzecze, na miejscu postoju w oddziale leśnym nr 439r oraz w leśnictwie Haraszowskie, na miejscu postoju w oddziale leśnym nr 828c. Współrzędne GPS miejsc rozpoczęcia akcji oraz obszar lasu objęty sprzątaniem zaznaczono na załączonych mapach.  Miejsca rozpoczęcia akcji "sprzątaMY" są jednocześnie miejscami składowania worków ze śmieciami po zakończeniu sprzątania lasu. Dojazd uczestników chcących brać udział w akcji do wyznaczonych miejsc zbiórki, odbywa się we własnym zakresie. Prosimy o zabranie odzieży przeciwdeszczowej na wypadek deszczowej pogody.

            Osobami koordynującymi akcję "sprzątaMY" z ramienia Nadleśnictwa Zawadzkie są: Agnieszka Kwiecień (nr tel. 728 391 384) oraz Agnieszka Jamrozik (nr tel. 508 348 383).

             W przypadku planowanego udziału placówek oświatowych prosimy o wcześniejsze, telefoniczne powiadomienie Agnieszki Kwiecień o zamiarze uczestniczenia młodzieży szkolnej w akcji wraz z podaniem liczby uczestników. 

 

Razem #sprzątaMY polskie lasy

Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze i wpływa korzystnie
na  klimat. Jest domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Poprawia nasze samopoczucie, jest najlepszym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Śmieci zupełnie do lasu nie pasują.

Śmieci nie tylko szpecą naturalny krajobraz i zniechęcają do odwiedzania lasu. Są śmiertelnym zagrożeniem dla wielu zwierząt. Rozkładając się często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę. Sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii i grzybów. W przypadku pożaru lasu są paliwem, które podtrzymuje ogień i ułatwia jego rozprzestrzenianie się.

Każdego roku leśnicy usuwają z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one tysiąc wagonów kolejowych. Lasy Państwowe przeznaczają na to blisko 20 mln zł rocznie. Jeszcze większy kłopot śmieci stanowią dla właścicieli lasów prywatnych. Niestety, mimo regularnego sprzątania, kolejne tony odpadów trafiają do lasu.

Nie oglądajmy się na innych, zawstydźmy śmiecących i posprzątajmy wspólnie polskie lasy. Razem możemy przywrócić piękno w naszym otoczeniu! W piątek
20 września
, kiedy na całym globie będzie rozpoczynało się „Sprzątanie Świata”,
w ramach zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę akcji #sprzątaMY w każdym z 430 nadleśnictw w kraju na chętnych do pomocy będą czekały worki na śmieci, rękawice oraz opiekunowie.

Zapraszamy na stronę www.lasy.gov.pl, gdzie dzięki specjalnej zakładce #sprzątaMY i przygotowanej w niej aplikacji mapowej każdy łatwo odnajdzie najbliższe mu biuro nadleśnictwa, w którym otrzyma szczegółowe informacje o akcji w swojej okolicy. Tego samego dnia w pobliżu Broku (Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka) akcję oficjalnie zainauguruje Prezydent RP Andrzej Duda, który wraz z uczniami, harcerzami, członkami Ligi Ochrony Przyrody, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz leśnikami posprząta fragment Puszczy Białej.

Pamiętajmy, że również na co dzień możemy dawać dobry przykład i inspirować innych do pozytywnego działania, choćby biorąc udział w zapoczątkowanej przez Lasy Państwowe wiralowej akcji #Zabierz5zLasu: podczas wizyty w lesie zbierz i wynieś
z niego przynajmniej pięć śmieci, pochwal się tym w mediach społecznościowych
i zachęć znajomych do podjęcia wyzwania.  


informacja o przejazdach kolejowo-drogowych

Nadleśnictwo Zawadzkie informuje o możliwości przejęcia przejazdu kolejowo-drogowego na lini kolejowej nr 152 w km 27,355 i nr 152 w km 28,208,  w użytkowanie jako przejazdu kategorii "F" użytku niepublicznego.

Materiały do pobrania


Nagroda w konkursie Modernizacja Roku

Ogólnopolski Konkurs Otwarty „Modernizacja Roku”, przeznaczony dla inwestorów, wykonawców i projektantów ma już długą, ponad dwudziestoletnią tradycję. Ranga Konkursu i jego zasięg rośnie nieprzerwanie od 23 lat. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Nadleśnictwo Zawadzkie kilkakrotnie brało udział w konkursie, zdobywając m.in.  nagrodę główną oraz zwyciężając w plebiscycie internautów. W tym roku, po raz czwarty zgłoszono przebudowę biurowca nadleśnictwa, która trwała około 1,5 roku i zakończyła się jesienią 2018 r. Obiekt przeszedł gruntowną modernizację w trakcie której, zachowując dotychczasowy styl architektoniczny, kompleksowo przebudowano wnętrza nadając im nowoczesny i funkcjonalny charakter przyjazny również osobom niepełnosprawnym.  W dobudowanym łączniku zlokalizowano kancelarie dwóch leśnictw, Posterunek Straży Leśnej, Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny ochrony przeciwpożarowej oraz mieszkanie leśniczego. Bryła budynków została ciekawie wkomponowana w otaczającą zieleń, a nowe nasadzenia oprócz funkcji estetycznej są również jedną z form prowadzonej w tym obiekcie edukacji. Przebudowany parking z dodatkowymi miejscami postoju i poszerzonymi drogami wewnętrznymi mieści autobusy przywożące grupy zorganizowane na zajęcia edukacyjne. Ze względu na niską wydajność hydrantów wybudowano zbiornik przeciwpożarowy.  Modernizację siedziby Nadleśnictwa wyróżnia także zastosowanie odnawialnych źródeł energii, ogrzewanie oparte jest o głębinowe pompy ciepła.

Działania te zostały docenione przez redakcję dwutygodnika „Las Polski” podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 5 września 2019 r. Do rąk Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie Pana Grzegorza Furmańskiego trafiła nagroda specjalna dwutygodnika leśników i przyjaciół lasu.


Czas płynie bardzo szybko. 95-lecie Lasów Państwowych

To właśnie dziś 28 czerwca 2019 roku mija dokładnie 95 lat od podpisania dokumentu powołującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Ledwo się urodziliśmy, ani się obejrzymy a tu już pierwsze siwe włosy. Chwilę temu była zima a teraz jest środek lata. I tak ze wszystkim, z całym naszym życiem.

Po I wojnie światowej polskie władze musiały uporać się z wieloma problemami. Jednym z nich była konieczność opieki nad kurczącymi się zasobami leśnymi. Ogromne zniszczenia oraz rozdrobnienie własności nie ułatwiały zadania. Wszyscy byli zgodni, że trzeba stworzyć kompleksowy system zarządzania.

Właśnie dlatego 28 czerwca 1924 roku powołano Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Od 95 lat leśnicy pracują dla dobra lasu i ludzi, starając się pogodzić różne potrzeby, różne cele.

Wsłuchując się w głos przyrody i ludzi staramy się poszukiwać najlepszych rozwiązań - dbając o lasy, chroniąc je, dostarczając ludziom drewna i zapewniając zarazem miejsce do wypoczynku. Mimo historycznych zakrętów i zmian, organizacja funkcjonuje do dziś, łącząc bogatą tradycję z nowoczesnością Staramy się gospodarować lasem w taki sposób, by pogodzić wszystkie jego funkcje jednocześnie. Wiele powodów do dumy dają także inne nasze działania: realizowane projekty rozwojowe, rozbudowa infrastruktury turystycznej, nowe drogi leśne czy działalność edukacyjno-informacyjna.

Niewątpliwie jednym z największych sukcesów ostatnich 95 lat pracy wielu pokoleń leśników jest zwiększenie powierzchni lasów w Polsce. Dbamy też o to, żeby lasy trwały, żeby nie zabrakło ich dla następnych pokoleń. Zdrowy las jest też gwarancją zdrowego otoczenia, czyli naszego zdrowia. Szanujmy lasy.

Nie tylko dziś, w tym wyjątkowym dniu, zachęcamy do lektury pozycji pt. Leśny Wehikuł Czasu. To wydawnictwo, które z nieprzemijającym urokiem starych fotografii z okresu II Rzeczypospolitej przedstawia historię Lasów Państwowych.

- Historia Lasów Państwowych, to niema stulecie. W tym czasie przez polskie ziemie przetoczyła się wojna światowa, kraj zmienił granice. Jednak Lasy Państwowe postawione na stabilnym i mocnym fundamencie przetrwały i trwają nadal. Leśnicy dowiedli, że są grupą zawodową, której państwo może zaufać i powierzyć w zarząd ruszt przyrodniczy kraju - napisał we wstępie do Leśnego Wehikułu Czasu Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Zapraszamy także do zapoznania się z filmem przedstawiającym w pigułce historię Lasów Państwowych oraz do lektury artykułu o historii Lasów Państwowych. To i wiele więcej znajdą Państwo na specjalnie przygotowanym portalu.


Przegląd Piosenki Leśno-Przyrodniczej 2019

6 czerwca 2019 r. w malowniczej scenerii wokół Letniej Leśnej Izby Edukacyjno-Turystycznej w leśnictwie Dębie odbył się IX Przegląd Piosenki Leśno-Przyrodniczej. Jak co roku, konkurs przyciąga najmłodszych artystów ze wszystkich szkół z terenu administracyjnego nadleśnictwa.

Ponad 200 uczestników zaprezentowało się na deskach leśnej sceny przed Jury, w skład którego weszli: Justyna Gireń, animator  z Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem, Janusz Żyłka, muzyk, członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego i Stanisław Kiełek, który pełnił rolę przewodniczącego składu sędziowskiego.

Zmaganiom młodych artystów przyglądali się goście, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Nadleśniczego Grzegorza Furmańskiego: Mariusz Stachowski – Burmistrz Zawadzkiego, Konrad Wacławczyk – Wiceburmistrz Kolonowskiego, Marcin Wycisło- Wójt Gminy Jemielnica, Maria Andrzejewska- Prezes Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu, Alfred Feliks – Prezes PTTK i Zdzisław Siewiera – były Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie.

Uczestnicy Przeglądu walczyli o nagrody główne, jakimi są ręcznie rzeźbione statuetki Złotej Wilgi, które w tym roku otrzymali:

W kategorii Szkoły Specjalne: Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem

W kategorii Szkoły Podstawowe klasy I-III: Solistka Nikola Wągrodzka z PSP w Kolonowskiem oraz Zespół z PSP w Zawadzkiem

W kategorii Szkoły Podstawowe klasy IV-VI : Solistka Emilia Brodziak z PSP w Krupskim Młynie oraz Zespół z PSP w Zawadzkiem

W kategorii Szkoły Podstawowe klasy VII, VIII i Gimnazja: Solistka Aleksandra Broll z PSP w Pludrach i Zespół z PSP w Pludrach.

Oprócz możliwości zaprezentowania się artystów na scenie i rywalizacji uczniów  Przegląd Piosenki Leśno-Przyrodniczej to okazja do integracji dzieci z różnych środowisk oraz przede wszystkim kontakt z lasem i przyrodą pod koniec roku szkolnego.


Drewno-Surowiec Doskonały

23 maja b.r. odbyła się Konferencja p.t. „Drewno-surowiec doskonały”, zorganizowana przez Nadleśnictwo Zawadzkie i Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu Dolina Małej Panwi w Zawadzkiem. Na zaproszenie Prezes Koła Marii Andrzejewskiej i Nadleśniczego Grzegorza Furmańskiego przybył Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Janusz Żyłka, Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski, Wójt Gminy Pawonków Joanna Wons-Kleta, Wójt Gminy Wielowieś Ginter Skowronek, przedstawiciele samorządów z Zawadzkiego, Krupskiego Młyna i Jemielnicy, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie oraz członkowie Koła TPL.

Drewno jest obecne w życiu człowieka od wieków. Nawet w obecnych czasach, w erze postępu i nowych technologii wokół nas są przedmioty wykonane z drewna lub takie które powstały przy jego użyciu. Szacuje się, że współcześnie drewno ma ok. 30 tys. zastosowań: drewno i materiały drewnopochodne są wykorzystywane m.in. w budownictwie, górnictwie, energetyce, do produkcji maszyn rolniczych i przemysłowych, podłóg, mebli, płyt, papieru i opakowań, narzędzi, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego, zabawek czy materiałów biurowych. Naturalne pochodzenie tego surowca sprawia że jest ono chętnie wykorzystywane. Prowadzący konferencję przekonywali, że zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Po części oficjalnej, uczestnicy mieli okazję zwiedzić zmodernizowaną siedzibę Nadleśnictwa Zawadzkie wraz Izbą Leśno-Przyrodniczą.


Sukces sygnalistów z Waltornii

W dniach 17-19 maja b.r. na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie odbył się X Piknik Leśno-Łowiecki „Cietrzewisko”.

Pośród licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów , w piątek stoisko edukacyjne Nadleśnictwa Zawadzkie odwiedzili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i techników leśnych. W sobotę odbyła się również kolejna edycja Festiwalu Muzyki Myśliwskiej, w którym wzięli udział sygnaliści z zespołu Waltornia działającego przy Nadleśnictwie Zawadzkie i zajęli następujące miejsca:

W kategorii indywidualnej:

I miejsce w klasie A ( mistrzowskiej) – Arkadiusz Tokarz

I miejsce w klasie B- Tomasz Gomułka

III miejsce w klasie B – Wojciech Krzyżostaniak

W kategorii zespołowej w muzyce myśliwskiej:

II miejsce w klasie A

III miejsce w klasie Mes

Statuetki zwycięzcom wręczał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Katowicach Arkadiusz Wojciechowicz oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin Adam Chudzik.


Uwaga Opryski chemiczne

Nadleśnictwo Zawadzkie informuje o planowanych opryskach zwalczających owady szkodliwe w sąsiedztwie miejscowości Krupski Młyn i Kielcza

 


Sadzimy las z prezydentem Andrzjem Dudą

Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji i samemu posadź drzewko! Sadzonki będą rozdawane już 26 kwietnia we wszystkich nadleśnictwach w całym kraju.

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na

samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec - drewno - tworzący domy również dla nas.

Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej teraz wszyscy będą mogli z łatwością posadzić własne drzewo.
Już 26 kwietnia, w ramach ogólnopolskiej akcji #sadziMy, każdy może w siedzibie naszego nadleśnictwa odebrać sadzonkę i posadzić ją na własnym gruncie, aby móc później drzewko samodzielnie pielęgnować i podziwiać, jak z roku na rok rośnie.

Odbiór sadzonek od godziny 9.00 do wyczerpania zapasów.


Plebiscyt Modernizacja Roku

Szanowni Państwo

Nadleśnictwo Zawadzkie, kolejny raz bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku. W tegorocznej edycji zgłosiliśmy modernizację siedziby nadleśnictwa, w kategorii: obiekty użyteczności publicznej. Wystartowało również głosowanie  internetowe, w którym niezależnie od werdyktu jury, wybór najlepszej modernizacji powierzany jest internautom. Dlatego gorąco zachęcamy Państwa do udziału w internetowym Plebiscycie Konkursu i do oddawania głosów na nasz obiekt, który po modernizacji jest piękną perełką na Ziemi Strzeleckiej - wartą odwiedzenia.

Sposób głosowania:

Należy kliknąć na poniższy link:

http://modernizacja.nazwa.pl/pl/voting/0ca0435b-f1c5-4477-888b-233ebfc91681/2/objects/467b2ef9-ca62-4adc-89f9-ec45c8c6b8db/view

Po kliknięciu otworzy się okno, należy kliknąć u góry na niebieski pasek „v Zagłosuj na ten obiekt”

W następnym oknie należy podać swój adres mailowy, imię i nazwisko.

Całość należy zatwierdzić kliknięciem niebieskiego kafla „Wyślij głos”

Ważne: Aby zakończyć głosowanie należy wejść na podaną w głosowaniu skrzynkę mailową, otworzyć wiadomość otrzymaną automatycznie z biura konkursu Modernizacja Roku i kliknąć w przesłany link.

Gotowe!

Głosy można oddawać raz na dobę. Ponowne głosowanie z tego samego konta jest możliwe po 24 godzinach. Warto o tym pamiętać, gdyż podawanie swojego maila przy każdym głosowaniu zwiększa szanse na wygranie cennych nagród przewidzianych dla głosujących internautów.

I jeszcze gorąca prośba o przesłanie informacji o głosowaniu do krewnych, przyjaciół i znajomych.

Darz Bór

Grzegorz Furmański

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie


Konkurs Las w poezji 2019

W dniu 26.02. 2019r  w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się  XI Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”. Organizatorami konkursu byli:  Publiczna Szkoła Podstawowa  w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Dyrektor PSP w Zawadzkiem Beata Brzezińska,  Nadleśniczy  Nadleśnictwa Zawadzkie Grzegorz Furmański i Prezes TPL Maria Andrzejewska. W  konkursie wzięło udział 55  uczestników z 15 placówek oświatowych z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie.  Konkurs cieszy się coraz większa popularnością.

 Główne cele konkursu to: rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów, stworzenie uczniom możliwości prezentacji umiejętności recytacji na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa, nauka zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

Uczestnicy wystąpili w dwóch  grupach: młodsza ( I kategoria: dzieci przedszkolne i II kategoria: dzieci kl. I-III szkoły podstawowej)  oraz grupa starsza (III kategoria:  dzieci kl. IV-VI szkoły podstawowej i IV kategoria: młodzież kl. VII-VIII  i szkół ponadpodstawowych).

Jury 8-osobowe (przedstawiciele  Nadleśnictwa Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”, Rady Rodziców PSP Zawadzkie, BiK w Zawadzkiem, nauczyciele poloniści)  pod przewodnictwem p. Józefa Mirowskiego oceniało recytacje uczestników, biorąc pod uwagę  następujące kryteria: wybór utworu literackiego zgodnie z tematyką i celami konkursu, dykcja i intonacja, opanowanie tekstu na pamięć i interpretację, dobór środków przekazu artystycznego, ogólne wrażenie artystyczne. Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Uczestnicy w leśnej scenerii prezentowali utwory literackie wykorzystując rekwizyty, przebrania, podkłady muzyczne. Komisja konkursowa przyznała:

w młodszej grupie wiekowej:

KATEGORIA:  PRZEDSZKOLE

I miejsce i tytuł  Mistrza Recytacji – Karolina Szłapa    PP Nr 2 z Oddz. Integracyjnym  w Zawadzkiem

II miejsce – Oliwia Obcina                                          PP Żędowice

III miejsce – Nikodem Rataj                                        PP Nr3 w Zawadzkiem

Wyróżnienia

Łucja Imiełowska                                                         PP Nr 2 z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem

Natalia Kowalczyk                                                       PP Nr3 w Zawadzkiem

 

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE   Kl. I-III

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Paulina Kłaptocz   PSP Zawadzkie

II miejsce – Martyna Skorzycka                                   PSP Zawadzkie

III miejsce – Kinga Sowińska                                      PSP Zawadzkie

Wyróżnienia:

Anna Nawrot                                                              PSP Zawadzkie

Wojciech Basa                                                            NSP w Bzinicy Starej

 

w starszej grupie wiekowej:

KATEGORIA: SZKOŁY  PODSTAWOWE KL. IV-VI

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Natalia Stranc       PSP Zawadzkie

II miejsce – Kinga Kałmucka                                       PSP Zawadzkie

III miejsce – Lena Pazdyga                                          PSP nr1 Krupski Młyn

Wyróżnienie:

Marta Kolibaba                                                           PSP Zawadzkie

Kinga Marek                                                               ZSG Żędowice                                               

 

KATEGORIA: GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Kamila Ibrom                    PSP Zawadzkie

II miejsce – Karolina Ptasznik                                                 PG Jemielnica

III miejsce – Rafał Sowa                                                         NSP w Bzinicy Starej

 

Wyróżnienie:

Martyna Jamrozik                                                                   PG nr1 Zawadzkie

Mikołaj Pamuła                                                                       ZSP w Zawadzkiem

 

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych,  znaczki okolicznościowe oraz upominki dla uczestników ufundowali: Nadleśnictwo Zawadzkie, Rada Rodziców PSP Zawadzkie i TPL „Dolina Małej Panwi.

Konkurs recytatorski to świetna integracja wielu szkół, przedszkoli, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Sala widowiskowa kinoteatru pełna widzów.  Konkurs wzbogaciły prezentacje multimedialne: przyrodnicza oraz Konkursy „Las w poezji” w minionych latach,  przygotowane przez p. Jolantę i Grzegorza  Zajączkowskich.  Starsza grupa i goście podczas oczekiwania na wyniki konkursu obejrzeli film przyrodniczy pt. „Magia sosnowego boru”. W czasie przerw prezentował się Michał Krzyżostaniak z kl. 5b PSP Zawadzkie – grając na waltorni. Duże podziękowania należą się  zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu. Koordynatorami organizacji konkursu były Maria Andrzejewska, Jolanta Zajączkowska, Agnieszka Jamrozik. Była to wspaniała impreza z zakresu edukacji leśno-przyrodniczej i polonistycznej.

                                                                              Przedszkola i szkoły, które uczestniczyły w konkursie:

Publiczne Przedszkole Nr2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem, Publiczne Przedszkole Nr3 w Zawadzkiem, Publiczne Przedszkole w Żędowicach, Publiczne Przedszkole w  Kielczy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczy im. Wincentego z Kielczy, Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolonowskiem, Publiczna Szkoła Podstawowa  w Staniszczach Wielkich-Kolonowskie 3, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem, Publiczne Gimnazjum Nr1 w Zawadzkiem, Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem  ( LO i Technikum).


Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

Leśnicy uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych.

W dniu 1 marca 2019 r. Zarząd Powiatu Strzeleckiego zorganizował obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych na tzw. "Polanie Śmierci" w Dąbrówce - Barucie.

W uroczystościach uczestniczyły delegacje z Nadleśnictw Zawadzkie i Strzelce Opolskie z udziałem Nadleśniczych Grzegorza Furmańskiego i Jana Spałka, które złożyły symboliczną wiązankę kwiatów pod krzyżem upamiętniającym pomordowanych w tym miejscu partyzantów z oddziału dowodzonego przez Henryka Flamego (ps. Bartek) we wrześniu 1946 r.


Zmodernizowana siedziba Nadleśnictwa Zawadzkie

25 stycznia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej siedziby Nadleśnictwa Zawadzkie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Arkadiusz Wojciechowicz, Starosta Strzelecki Józef Swaczyna i Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie Grzegorz Furmański. Obiekt został poświęcony przez Kapelana Leśników Opolszczyzny Ks. Rajmunda Kałę i Proboszcza Parafii p.w. Świętej Rodziny w Zawadzkiem Ks. Joachima Bombę.

Na zaproszenie Nadleśniczego przybyli przedstawiciele RDLP w Katowicach, Burmistrzowie Zawadzkiego, Kolonowskiego i Dobrodzienia, Wójtowie Jemielnicy, Krupskiego Młyna i Wielowsi, Przedstawiciele Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, Posterunku Policji w Zawadzkiem oraz Nadleśniczowie z sąsiednich nadleśnictw.

Wszyscy z podziwem zwiedzali budynek, którego dzieje sięgają końca lat osiemdziesiątych XIX wieku.  Przez lata pełnił funkcje administracyjno-mieszkalne i administracyjne. Jest on siedzibą Nadleśnictwa Zawadzkie od 1985 r. Przy gruntownej modernizacji, która trwała od 2017 r. został wybudowany łącznik pomiędzy budynkiem głównym a Izbą Leśno-Przyrodniczą, w którym swoje miejsce znalazł Posterunek Straży Leśnej, Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny oraz kancelarie leśnictw Świerkle i Piotrowina. Obecnie cały obiekt spełnia wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej i jest również dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wokół budynków dokonano ciekawych nasadzeń drzew, krzewów i innych roślin, które oprócz funkcji estetycznej będą również jedną z form prowadzonej w tym obiekcie edukacji. Uwagę zwiedzających zwróciła wystawa przygotowana na poddaszu budynku specjalnie z okazji uroczystości. Na sali edukacyjnej można było podziwiać nagrody zdobywane przez Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Waltornia” działający od 2003 r. przy nadleśnictwie, wystawę malarstwa i rzeźby Arkadiusza Mańczyka, pracownika nadleśnictwa, Andrzeja Wrzodaka – emerytowanego leśnika oraz fotografie wykonane przez pracowników nadleśnictwa.

Goście mieli okazję wysłuchania ciekawego wykładu dr Arkadiusza Barona na temat historii Zawadzkiego i regionu doliny Małej Panwi oraz poznać szczegóły przeprowadzonej modernizacji siedziby nadleśnictwa w prezentacji Nadleśniczego.


Brak możliwości rozliczeń gotówkowych

Informujemy, iż od dnia 01.01.2019 r. została zawieszona do odwołania możliwość dokonywania rozliczeń gotówkowych w kasie nadleśnictwa z przyczyn organizacyjno-kadrowych.

Wpłat gotówkowych można dokonywać w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem.

Nadleśniczy


Rajd Śladami Leśniczówek 2018

10 listopada 2018 r. odbyła się siódma edycja rajdu rowerowego „Śladami leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie”. Impreza została zorganizowana przez Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” oraz Nadleśnictwo Zawadzkie.

Celem rajdu było rozwijanie i propagowanie inicjatyw na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, jego walorach użytkowych, ekologicznych i społecznych, zapoznanie z historią i dziejami współczesnymi leśniczówki Kielcza, promowanie polskich lasów i osiągnięć polskiego leśnictwa oraz uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W wycieczce uczestniczyło około 50 osób: członkowie TPL, pracownicy Nadleśnictwa, miłośnicy turystyki leśnej i rowerowej oraz członkowie PTTK, którzy jednocześnie zadbali o bezpieczeństwo uczestników wyprawy.

Rajd rozpoczął się pod budynkiem Kinoteatru w Zawadzkiem, gdzie Pani Maria Andrzejewska, Prezes Koła TPL powitała uczestników i przedstawiła program wyprawy.

W tym roku celem rajdu była leśniczówka w której mieszczą się kancelarie leśnictwa Kielcza i Gospodarstwa Szkółkarskiego. Po przejechaniu 15 kilometrów, uczestnicy wyprawy dotarli do Kielczy. Zapoznali się z historią leśniczówki, która kilkadziesiąt lat temu była siedzibą Nadleśnictwa Kielcza a następnie zwiedzili szkółkę kulisową. O tajnikach pracy szkółkarza, sposobach przygotowania nasion do siewu i cyklach produkcji sadzonek opowiedziała Pani Agnieszka Jamrozik, leśnik z Nadleśnictwa Zawadzkie. Historię szkółkarstwa w nadleśnictwie przybliżył Pan Zdzisław Siewiera, emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie.

Piękna, słoneczna pogoda pozwoliła uczestnikom docenić walory krajobrazowe jesiennego lasu, odpocząć na łonie przyrody i aktywnie spędzić wolny czas.


Stulecie Związku Leśników Polskich

Stulecie Związku Leśników Polskich RP jest nierozerwalnie związane ze stuleciem naszego państwa. Kiedy 11 listopada powstawało państwo polskie, dokładnie 10 listopada podpisano dokument rejestrujący powstanie Związku. Leśnicy zawsze byli związani ze swoim środowiskiem, przyrodą i z państwem polskim, zawsze byli też gorącymi patriotami. Lasy Państwowe zarządzają 1/4 powierzchni kraju, natomiast Związek jest ich partnerem i zajmuje się przede wszystkim sprawami ludzi. Lasy Państwowe są częścią gospodarki – oprócz tego że dostarczają drewno, które ma mnóstwo zastosowań, pełnią funkcje pozaprodukcyjne: ochronne i rekreacyjne.

Członkowie Związku Leśników Polskich działający przy Nadleśnictwie Zawadzkie uczcili jubileusze 16 października podczas obchodów Święta Drzewa, sadząc pamiątkowego buka na terenie Parku im. Zasłużonych Leśników. Leśnicy na uroczystość zaprosili Mariusza Stachowskiego, Burmistrza Zawadzkiego, Marcina Wycisło Wójta Jemielnicy, Stanisława Kiełka Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem, Antoniego Drzyzgę Przewodniczącego Rady Gminy Jemielnica, Annę Golec Prezes LGD Kraina Dinozaurów, Marię Andrzejewską Prezes Koła TPL oraz Zdzisława Andrzejewskiego Wiceprezesa Oddziału PTTK. Wcześniej Przewodniczący Krzysztof Sawczuk przedstawił rys historyczny związku i zaprosił wszystkich do pamiątkowego zdjęcia.


Święto Drzewa

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku w październiku. Od 2007 roku program bierze udział w Kampanii Miliard Drzew dla Planety - ogólnoświatowej inicjatywie sadzenia drzew, a by sprostać wyzwaniom jakie niosą zmiany klimatyczne, wspieranej przez ONZ.

Drzewa jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają także niezastąpiona rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Stanowią najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego.

 

Nadleśnictwo Zawadzkie uczestniczy w programie od 2008 r. Tegoroczna edycja odbyła się 16 października 2018 r. na terenie leśnictwa Dębie. Na zaproszenie Nadleśniczego Grzegorza Furmańskiego przybyli uczniowie 11 szkół z terenu administracyjnego nadleśnictwa wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski, Wójt Gminy Jemielnica Piotr Wycisło, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem Stanisław Kiełek, Przewodniczący Rady Gminy Jemielnica Antoni Drzyzga, Prezes Koła TPL Maria Andrzejewska, Prezes Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów Anna Golec, Wiceprezes Oddziału PTTK w Zawadzkiem Zdzisław Andrzejewski. Uroczysty charakter imprezy podkreślił występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Waltornia”. Wszyscy wspólnie sadzili czereśnie ptasie i kaliny koralowe, które w przyszłości wzbogacą bazę pokarmową ptaków leśnych.

Spotkanie stało się również okazją do uczczenia 100-lecia powstania Związku Leśników Polskich. Członkowie tej organizacji posadzili pamiątkowego buka na terenie Parku im. Zasłużonych leśników Nadleśnictwa Zawadzkie.


— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 1 - 20 z 97 rezultatów.