Lista aktualności Lista aktualności

Jubileusz 90-lecia Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Zawadzkie

      Uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Kielczy w dniu 14 września
 2014 r. rozpoczęto obchody 90-lecia Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Zawadzkie. Mszę celebrował Kapelan Leśników Opolszczyzny Ksiądz Rajmund Kała wraz z Proboszczem Parafii w Kielczy Księdzem Janem Wypiorem. Uroczystość uświetnił również Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Waltornia" działający przy Nadleśnictwie Zawadzkie. Podczas mszy św. na ołtarzu zostały ofiarowane Dary Lasu oraz pamiątkowa świeca wykonana ręcznie z wosku pszczelego. Po mszy Św. Nadleśniczy w swoim wystąpieniu przedstawił zarys 90-lecia Lasów Państwowych wraz z osiągnięciami leśników oraz złożył życzenia rolnikom Gminy Zawadzkie w związku ze Świętem Plonów obchodzonym uroczyście w ubiegłym tygodniu.
       Po mszy korowód złożony z pocztów sztandarowych, Sygnalistów, Księży , pracowników Nadleśnictwa, zaproszonych Gości i mieszkańców Kielczy przeszedł na teren leśniczówki Zarzecze, gdzie dokonano poświęcenia nowych obiektów edukacyjnych wchodzących w skład Zespołu Administracyjno-Edukacyjnego. W Izbie Geologicznej zwiedzający mogli obejrzeć skamieniałości w podświetlonych gablotach ekspozycyjnych, na ścianach zamontowano naturalnej wielkości profil glebowy oraz przekrój warstw geologicznych od okresu prekambru do czasów obecnych. Gości zainteresował również oryginalny rdzeń z przeprowadzonego odwiertu geologicznego sięgający od warstwy wierzchniej gleby aż do wapieni triasowych, który został przeprowadzony na użytku ekologicznym „Koloteich" w leśnictwie Mosty. W części piwnicznej odtworzono wystrój dawnego mieszkania kuźników, którzy zajmowali się przed wiekami na tych terenach wytapianiem rud żelaza.

Na parterze dawnego budynku gospodarczego z 1902 r. urządzono Izbę Historyczną w której miejsce znalazły pamiątki Nadleśnictwa Zawadzkie: dawne mapy, dokumenty, publikacje książkowe dotyczące nadleśnictwa i t.p. Na poprzecznym przekroju dębowego pnia zaznaczono kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii Polski, Śląska i terenów Nadleśnictwa Zawadzkie. W Izbie Łowieckiej na piętrze budynku, w drewnianych gablotach oglądać można dawne akcesoria myśliwskie, urządzenia do produkcji kul oraz archiwalne zdjęcia. Uwagę zwiedzających przyciąga rzeźbiona w drewnie kapliczka z figurą Św. Huberta –patrona myśliwych, autorstwa Grzegorza Michny – podleśniczego w Nadleśnictwie Zawadzkie.
      Na pamiątkę Jubileuszu zaproszeni Goście uroczyście posadzili dwie sadzonki sosny pospolitej pochodzącej ze szkółki leśnej w Kielczy. Na zakończenie Pan Nadleśniczy Zdzisław Siewiera wyróżnił dwie osoby tytułem „Przyjaciela Lasu", które wyposażyły Zespół Administracyjno-Edukacyjny : Pana Profesora Joachima Szulca za zbiory geologiczne i paleontologiczne oraz Pana dr Arkadiusza Barona za odtworzenie dawnego mieszkania kuźnika.