Lista aktualności Lista aktualności

Przegląd Piosenki Leśno-Przyrodniczej 2018

5 czerwca odbyła się kolejna edycja Przeglądu Piosenki Leśno-Przyrodniczej. Zapoczątkowany osiem lat temu konkurs cieszy się niesłabnącą popularnością wśród dzieci i młodzieży szkół z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie. Rangę Przeglądu doceniają również goście zaproszeni przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie Grzegorza Furmańskiego. W tym roku nie zabrakło Wicestarosty Strzeleckiego Janusza Żyłki, Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego Zdzisława Siewiery, Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego, Wójta Jemielnicy Marcina Wycisło, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem Stanisława Kiełka, Przewodniczącego Rady Gminy Jemielnica Antoniego Drzyzgi, Dyrektorów Szkół i przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń i organizacji.

Przegląd ma na celu zainteresowanie lasem poprzez repertuar utworów muzycznych o tematyce leśno- przyrodniczej, kształtowanie postaw w duchu poszanowania przyrody, poszerzanie wiedzy ekologicznej i rozwój  myślenia twórczego u dzieci i młodzieży. Integruje uczestników w różnym wieku i z różnych środowisk , jak również buduje doświadczenia w występach scenicznych.

 

W tym roku, na deskach  Letniej Leśnej Izby Edukacyjno-Turystycznej w leśnictwie Dębie zaprezentowało się 130 uczestników z 10 placówek oświatowych położonych na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Zawadzkie. Jury, w składzie którego zasiedli: Janusz Żyłka, Wicestarosta Strzelecki, Justyna Gireń, animatorka w Zespole Szkół Specjalnych w Zawadzkiem i Stanisław Kiełek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem, oceniało uczestników w czterech kategoriach.

Zwycięzcami zostali:

  • W kategorii uczniów szkół specjalnych: Zespół Szkół Specjalnych w Zawadzkiem
  • W kategorii uczniów szkół podstawowych klas I-III: solistka Maja Siłka z PSP w Piotrówce oraz zespół z PSP w Piotrówce
  • W kategorii uczniów szkół podstawowych klas IV-VII: solistka Emilia Brodziak z PSP w Krupskim Młynie oraz zespół z PSP w Pludrach
  • W kategorii uczniów szkół gimnazjalnych: duet Emilia Iskra i Michał Krawiec oraz zespół z PG w Jemielnicy

Nagrodami głównymi w każdej kategorii były statuetki Złotej Wilgi, wyrzeźbione przez Arkadiusza Mańczyka, uzdolnionego pracownika Nadleśnictwa Zawadzkie.

Podczas zmagań panowała wspaniała atmosfera zdrowej rywalizacji na świeżym powietrzu, a emocje uczestników sięgały zenitu nie tylko za sprawą słonecznej pogody.