Asset Publisher Asset Publisher

Problemy w działaniu telefonii IP w jednostce

W związku z powtarzającymi się w ostatnich dniach utrudnieniami w łączności telefonicznej z częścią jednostek Lasów Państwowych wykorzystujących telefonię IP informujemy, że nadal są prowadzone prace ( z udziałem operatora Orange oraz CISCO) nad zdiagnozowaniem i usunięciem występujących problemów.

 

Wspomniane problemy występują losowo podczas prób nawiązania połączenia telefonicznego spoza sieci WAN Lasów Państwowych. Połączenia nawiązywane wewnątrz sieci WAN działają prawidłowo.