Asset Publisher Asset Publisher

Wyróżnienie w konkursie "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii"

29 października w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii. Konkurs ma na celu promocję i prezentację najefektywniejszych działań i prac podejmowanych na rzecz ochrony środowiska, a skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które uzyskały szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie. W tym roku Konkursowi Honorowego Patronatu udzielili: Minister Środowiska, Minister Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. W 13 edycji konkursu przyznano 17 Ekolaurów i 7 wyróżnień. Na uroczystej Gali w kinie „Rialto” w Katowicach nagrody wręczali: Prezes Zarządu PIE Grzegorz Pasieka oraz Przewodniczący Rady PIE Czesław Śleziak.

   Nadleśnictwo Zawadzkie zgłosiło do konkursu zbiornik wodny „Regolowiec", który pełni funkcję przeciwpowodziową, ochronną przed erozją wodną, pozytywnie wpływa na kształtowanie bilansu wodnego terenów leśnych oraz powoduje zatrzymanie odpływających wód na dłuższy czas. Pojemność zbiornika to 380 852 m3, pojemność powodziowa to aż 1 257 907 m3. Średnia głębokość zbiornika to 2,25 m a jego długość to 1875 m. Przygotowanie inwestycji trwało ponad trzy lata. Inwestycja była wykonywana w okresie od lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Zbiornik wraz z wyspą o powierzchni 23 arów stał się enklawą flory i fauny wodnej oraz ozdabia krajobraz. Budowa zbiornika wodnego „Regolowiec" podniosła również atrakcyjność krajobrazową i turystyczną terenów leśnych. Zwiększenie dostępności tych terenów dla społeczeństwa uwrażliwia ludzi na piękno otaczającej przyrody i podnosi świadomość społeczną w zakresie ochrony środowiska.
   Przedsięwzięcie zostało docenione przez Kapitułę Konkursu wyróżnieniem w kategorii „Ochrona Środowiska" które odebrał Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie Zdzisław Siewiera.
   Z okazji Jubileuszu 15-lecia Polskiej Izby Ekologii nagrodę za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz zaangażowanie w prace PIE otrzymało Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w Warszawie. Nagrodę odebrał Zastępca d.s. Gospodarki Leśnej Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Pan Bogdan Gieburowski.