Wydawca treści Wydawca treści

Rajd Szlakami Leśniczówek

Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie zorganizowali kolejny VI Rajd Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa.

W tym roku celem Rajdu była Leśniczówka „Mosty”. Rajd rowerowy odbył się w sobotę 18.11.2017 r .

Rajd miał na celu: rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, jego walorach użytkowych, ekologicznych i społecznych,  poznanie historii i dziejów współczesnych Leśniczówki „Mosty” w Żędowicach, promowanie polskich lasów i osiągnięć polskiego leśnictwa, rozwijanie turystyki leśnej i popularyzacja turystyki rowerowej, odkrywanie walorów jesieni w lasach Doliny Małej Panwi.

W rajdzie uczestniczyło ponad 30 osób: członkowie TPL, członkowie PTTK,  pracownicy Nadleśnictwa, miłośnicy turystyki leśnej, dzieci z PSP Zawadzkie.

Rajd rozpoczął się zbiórką uczestników przy Kinoteatrze w Zawadzkiem . Powitania i prezentacji programu rajdu dokonali Maria Andrzejewska – Prezes Koła TPL i Agnieszka Jamrozik – specjalista ds. edukacji i turystyki w Nadleśnictwie Zawadzkie. Następnie wszyscy wyruszyli w trasę, która wiodła ścieżkami rowerowymi przez ciekawe miejsce -użytek ekologiczny „Koloteich”. W tym dniu dopisała piękna, słoneczna  pogoda. Uczestnicy rajdu na trasie przejazdu podziwiali zawadczańskie lasy jesienią. Wysłuchali ciekawostek o użytku ekologicznym „Koło” zaprezentowanym  przez p. Agnieszkę Jamrozik i p. Zdzisława Siewierę.

Koło - jeziorko, staw, dziś już prawie mokradło w lesie na prawo od Świbskiej Drogi. Określenie to nie ma w sobie nic tajemniczego - oznacza miejsce okrągłe, krąg. Nazwa użyta na pewnej niemieckiej mapie Kolloch Teich wydaje się przekręceniem gwarowej wersji Koła - Koloteich. Z jeziorem tym wiąże się najbardziej chyba znana żędowicka legenda, wg której miała w tym miejscu istnieć kiedyś osada która zapadła się pod ziemię a na jej miejscu powstało jezioro. Według legendy do dziś o połnocy można w tym miejscu usłyszeć bicie dzwonu z tejże osady. Przyczyną tej katastrofy miało być przekleństwo rzucone przez strudzonego wędrowca, któremu mieszkańcy odmówili gościny, Jak się okazuje legenda ma swoje prawdziwe korzenie gdyż przed wojną archeolodzy niemieccy odkryli tu niewątpliwe ślady wczesnośredniowiecznej osady. Jeszcze w latach siedemdziesiątych wprawne oko mogło rozpoznać zarysy tych wykopalisk (inf. ustna J Szulc).

Na mecie - miejscu biwakowania niedaleko leśniczówki Mosty, czekało ognisko i poczęstunek turystyczny przygotowany przez pracowników Nadleśnictwa. Uczestnicy przy gorącej herbatce wymieniali się wiedzą o historii terenów znajdujących się w zasięgu Leśnictwa Mosty.


Harmonogram działań Koła TPL na rok 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań Koła na rok 2017/2018.

W bieżącym roku szkolnym zachęcamy do udziału w konkursach "Las w Poezji" "Konkursie Foto" oraz "Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie".

Regulaminy znajdują się w załącznikach.


5 Cross Doliny Małej Panwi "W pogoni za bobrem"

W sobotę, 30 września 2017 r. odbyła się jubileuszowa, piąta edycja Crossu Doliny Małej Panwi „ W pogoni za bobrem” organizowana przez Koło  Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Zawadzkiem oraz Nadleśnictwo Zawadzkie. Dopisała przepiękna pogoda a ciepłe słońce podgrzewało atmosferę na starcie przy Letniej Leśnej Izbie Edukacyjnej wśród blisko 200 zawodników, którzy rywalizowali  na dystansach ok. 7 km i ok. 12,5 km.
Jak co roku dla uczestników przygotowano dwie, urozmaicone trasy poprowadzone urokliwymi ścieżkami wzdłuż rzeki Mała Panew. Na dystansie 7km najszybsza była Izabela Maj – Dziubańska,  drugie miejsce zdobyła  Elżbieta Tokarska , trzecie Irena Mazur. Wśród mężczyzn  na metę pierwszy wbiegł  Marek Kapela , drugi Grzegorz Grzywna  a trzeci Michał Paszkiewicz . Na dystansie 12,5 km zwyciężyła  Dominika Witkiewicz  przed  Agnieszką Czyżewską ( II miejsce) i  Natalia Broj ( III miejsce).
W kategorii mężczyzn  triumfował Daniel Kokot , drugi był Krzysztof Pachuta a trzeci Marcin Bok.  Na mecie na każdego zawodnika czekał medal.

Rangę imprezy docenili goście, którzy przybyli na zaproszenie Marii Andrzejewskiej - Prezes Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu i Grzegorza Furmańskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie : Roman Kolek- Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Zdzisław Siewiera – Radny Sejmiku Województwa Opolskiego, Janusz Żyłka – Wicestarosta Strzelecki,  Mariusz Stachowski – Burmistrz Zawadzkiego, Stanisław Kiełek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem.

Cross „W pogoni za bobrem” to również fantastyczna zabawa dla całej rodziny. Przed rozpoczęciem biegu głównego swoje „pięć minut” miały również dzieciaki, które mogły spróbować swoich sił w dystansach 100 i 200 m. Po biegu na świeżym powietrzu wyjątkowo smakowało ciasto z kawą i gorące kiełbaski z ogniska. Na zakończenie imprezy odbyło się losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów: między innymi tabletu, akcesoriów sportowych i biegowych.

Imprezę wsparli: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Urząd Miejski w Zawadzkiem, Urząd Miejski w Kolonowskiem, NSZZ Solidarność Region Śląska Opolskiego, Firma Energosilesia, NITROERG SA oraz Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem. Wszystkim sponsorom gorąco dziękujemy!


V Rajd Śladami Leśniczówek

5 listopada 2016r (w sobotę) po raz piąty odbył się  Rajd Rowerowy Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie. Organizatorami byli Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi" w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie. Trasa V Rajdu Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa prowadziła do Leśniczówki „Krupski Młyn". Rajd miał na celu: rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, poznanie historii i dziejów współczesnych Leśniczówki w Krupskim Młynie, promowanie polskich lasów i osiągnięć polskiego leśnictwa, rozwijanie turystyki leśnej i popularyzację turystyki rowerowej, odkrywanie walorów jesieni w lasach Doliny Małej Panwi.

W rajdzie uczestniczyło ponad 50 osób: członkowie TPL, członkowie PTTK,  pracownicy Nadleśnictwa, miłośnicy turystyki leśnej i rowerowej, dzieci i młodzież z PSP Zawadzkiem, ZSG w Kielczy, ZSS w Zawadzkiem.

Rajd rozpoczął się zbiórką uczestników przy Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem. Powitania i prezentacji programu rajdu dokonali Maria Andrzejewska – Prezes Koła TPL oraz Agnieszka Jamrozik - przedstawiciel Nadleśnictwa Zawadzkie, natomiast przebieg trasy przedstawił Edward Dziedzic członek Zarządu TPL. Trasa Zawadzkie – Krupski Młyn wiodła wzdłuż szlaków turystycznych rowerowych (szlakiem czarnym i zielonym) przez Żędowice i Kielczę do Leśniczówki w Krupskim Młynie. Długość trasy w obie strony to ok. 25 km. Nad bezpieczeństwem podczas jazdy czuwali panowie z OZ/PTTK. W tym dniu dopisała piękna słoneczna pogoda. Uczestnicy rajdu na trasie przejazdu podziwiali piękno lasów w jesiennych barwach. Na mecie przy leśniczówce „Krupski Młyn" rajdowiczów powitał leśniczy Zbigniew Suma, który wspólnie z p. Agnieszką zaprezentowali leśnictwo i historię leśniczówki. Uczestnicy podziwiali pięknie urządzony teren przy leśniczówce, skorzystali także z poczęstunku turystycznego.  Kolejne rajdy szlakiem leśniczówek pozwalają bliżej poznać teren nadleśnictwa, a jednocześnie promują Nadleśnictwo Zawadzkie.


Konkurs plastyczno-literacki

Konkurs Plastyczno-Literacki

„Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie"

 Organizatorzy:

 Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu "Dolina Małej Panwi" w  Zawadzkiem

 przy współudziale Nadleśnictwa Zawadzkie

 

Regulamin IV Edycji Konkursu Plastyczno-Literackiego

 

I.                    Cele konkursu

1)       Poznanie walorów przyrodniczych Doliny Małej Panwi

2)       Promocja zasobów przyrodniczych  Nadleśnictwa Zawadzkie

3)       Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

4)       Propagowanie właściwego zachowania w lesie

5)       Kształtowanie wrażliwości i szacunku dla przyrod

6)       Rozwijanie zainteresowań plastycznych i literackich dzieci młodzieży

 

II.                  Warunki konkursu

 1. Uczestnicy
  Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Czas trwania konkursu

1)       II edycja obejmuje rok szkolny 2016/2017 -  od 30.09. 2016 r do 30.05.2017 r.

2)       Rozstrzygnięcie, przyznanie i wręczenie nagród - do 15 czerwca 2017r.

 1. Zadania konkursowe

 Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej i opracowanie sprawozdania z jej przebiegu

1)       Wycieczka edukacyjna - grupa uczniów wraz z opiekunem, w porozumieniu z Nadleśnictwem Zawadzkie, organizuje wycieczkę edukacyjną na tereny leśne Nadleśnictwa Zawadzkie

2)       Opracowanie sprawozdania z wycieczki – grupa uczniów lub indywidualny uczestnik opracowuje sprawozdanie z wycieczki edukacyjnej w dowolnej formie: praca plastyczna lub literacka lub plastyczno-literacka.

 

 1. Złożenie prac konkursowych

Prace z opisem (imię i nazwisko autora pracy, adres szkoły, kategoria) należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Nadleśnictwo Zawadzkie, Koło TPL „Dolina Małej Panwi"

ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie,

z dopiskiem Konkurs „Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie"

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2017 r.

 

Sekretarz Koła TPL pani Agnieszka Jamrozik tel.774049655 w. 331

 

 1. Kryteria oceny prac plastycznych, literackich lub plastyczno-literackich

1)       Pomysłowość ujęcia tematu

2)       Wartość merytoryczna sprawozdania

3)       Zgodność pracy z celami konkursu

4)       Estetyka wykonania pracy konkursowej

5)       Praca plastyczna - format A3 lub większy, praca albumowa - A4 lub większy, praca literacka – dowolny gatunek literacki .

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i tryb wyłaniania laureatów

1)       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie analizy nadesłanych prac konkursowych w trzech kategoriach:

- przedszkola

- szkoły podstawowe

- gimnazja

- szkoły ponadgimnazjalne

            2)  Oceny sprawozdań uczestników przeprowadzi komisja konkursowa, powołana

           przez zarząd Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi".

3)  Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu w terminie do 15.06.2017 r.

4) Werdykt komisji konkursowej zostanie podany do publicznej wiadomości,   a nagrody  wręczone laureatom przez Prezesa Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi" i Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie  w czerwcu 2017 r.

     7.  Nagrody

Zwycięzcy (I, II, III miejsce) w każdej kategorii zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. Możliwe jest również przyznanie wyróżnień  i nagród specjalnych. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji podziału nagród.

     8. Postanowienia końcowe

1) Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

2) Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu. Będą prezentowane na stronie internetowej TPL przy Nadleśnictwie Zawadzkie oraz na organizowanych wystawach. Uczestnicy przystępując do konkursu automatycznie wyrażają zgodę na publikowanie i eksponowanie swoich prac podczas imprez, wystaw organizowanych przez TPL i Nadleśnictwo Zawadzkie.

3) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestnicząc zgody na

 przetwarzanie przez organizatora konkursu  ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa

 o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U Nr 133, poz. 833 z póz. zm.)


Konkurs "Las w poezji" 2017

 

REGULAMIN

IX REJONOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„LAS W POEZJI"

Organizatorzy:      Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi" i  Nadleśnictwem Zawadzkie 

I.                    CELE KONKURSU:

·         Rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody

·         Rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej

·         Kształtowanie zainteresowań uczniów

·         Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania uzdolnień artystycznych

·         Umożliwienie uczniom zaprezentowania utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa

·         Stworzenie uczniom możliwości zdrowej rywalizacji

 

II.                  ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1.      Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w  kategoriach wiekowych:

I kategoria:  dzieci przedszkolne

II klas I – III szkoły podstawowej,    

III kategoria:  dzieci i młodzież klas IV – VI szkoły podstawowej,

IV młodzież szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, dorośli.

2.      Szkoła (przedszkole) może wystawić do konkursu maksymalnie po jednym uczniu z każdego oddziału (klasy).

3.      Uczestnicy konkursu prezentują wybrany utwór poetycki lub utwór własnego autorstwa o tematyce przyrodniczo-leśnej.

4.      Utwór literacki recytuje jedna osoba (występ indywidualny).

5.      Uczestników konkursu obowiązuje stosowny strój (strój galowy, przebranie).

6.      Uczestnicy konkursu mogą też korzystać z rekwizytów i podkładu muzycznego.

 

III.                MIEJSCE I TERMIN KONKURSU

·         Konkurs odbędzie się 7 lutego 2017 r. w Kinoteatrze w Zawadzkiem.

Początek imprezy godz. 9:00 –młodsza grupa,12:00 starsza grupa uczestników,

·         Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu.

IV.               KRYTERIA OCENY PREZENTACJI UCZESTNIKÓW

Oceny prezentacji uczestników dokona powołana komisja konkursowa, która

             posłuży się następującymi kryteriami:

- wybór utworu poetyckiego zgodnie z tematyką i celami konkursu,

- dykcja, intonacja,

- opanowanie tekstu na pamięć i interpretacja,

- dobór środków przekazu artystycznego,

- ogólne wrażenia artystyczne.

 

     VI.        NAGRODY

Przewidziano nagrody za I, II, III  miejsce w każdej kategorii wiekowej

oraz wyróżnienia i nagrodę publiczności.

 

     VII.      ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

Organizatorzy proszą o zgłoszenie telefoniczne lub e-mailem uczestnictwa szkoły

(przedszkola) w w/w konkursie do dnia 2.02.2017 r.

Formularz zgłoszenia powinien zawierać:

- Liczbę uczestników

- Imię i nazwisko uczestnika (przedszkolaka, ucznia, osoby dorosłej), kategorię wiekową

- Tytuł recytowanego utworu literackiego,  imię i nazwisko autora

- Imię i nazwisko opiekuna

 

Zgłoszenia składać na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem

- Nr telefonu / fax – 774616375

- e-mail – zawadzkiepsp@poczta.onet.pl


harmonogram działań na rok 2016/2017

Harmonogram działań

                                                  Koła  TPL „Dolina Małej Panwi" w  Zawadzkiem

 na rok 2016/2017

Lp.

Zadania

Forma realizacji

Termin realizacji

Organizatorzy, koordynatorzy

Do kogo skierowane

Uwagi

1.

Impreza biegowa

IV Cross Doliny Małej Panwi

 „W pogoni za bobrem"

Bieg na dystansach 7km  12,5km, oraz imprezy towarzyszące dla dzieci 4bieg na 100m i 200m)

24.09.2016r

Zarząd TPL  i Nadleśnictwa,

Koordynatorzy: Tomasz Konfederak i Tomasz Kurczyk

Biegacze, osoby zainteresowane bieganiem

 

2.

V Rajd Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie 

Rajd trasami rowerowymi do Leśniczówki Krupski Młyn, prelekcja nt. leśnictwa Krupski Młyn,

5.11.2016r.

Zarząd TPL przy współudziale Nadleśnictwa Zawadzkie,

we współpracy z OZ PTTK „Huta Andrzej"

Leśniczy  Zbigniew Suma

Członkowie TPL

 i PTTK

wraz z członkami rodzin

Organizacja

M.Andrzejewska, A.Jamrozik

 

3.

IX Rejonowy Konkurs Recytatorski

 „Las w Poezji"

Konkurs – recytacja poezji o tematyce leśnej

 

Impreza środowiskowa

Centrum Turystyczne (kinoteatr) w Zawadzkiem

7.02. 2017r.

Zarząd TPL przy współudziale Nadleśnictwa,

Szkolne Koło TPL przy PSP w Zawadzkiem

Maria Andrzejewska,

Beata Brzezińska, Danuta Bartosik, Jolanta Zajączkowska, Agnieszka Jamrozik

Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych,

ponadgimnazjalnych,

dzieci przedszkolne

oraz dorośli

 

4.

Konkurs plastyczno-literacki            

Z wizytą w  Nadleśnictwie Zawadzkie" - IV edycja

Praca plastyczna, literacka lub plastyczno- literacka  

 

Złożenie prac

do  30.05. 2017r.

Zarząd TPL  przy współudziale Nadleśnictwa

 

Wszystkie typy szkół: szkoły podstawowe,

szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalnych

 

5.

Konkurs fotograficzny

 „ Runo leśne w Dolinie

  Małej Panwi"

Fotografie (format A5) obiektów Nadleśnictwa Zawadzkie,

prezentacja zdjęć na stronie internetowej TPL,

wystawa fotograficzna

 Złożenie prac

do  30.05. 2017r.         ogłoszenie wyników         czerwiec 2017r

Zarząd TPL,

Agnieszka Jamrozik koordynator ds. edukacji w Nadleśnictwie Zawadzkie

Wszystkie typy szkół i członkowie TPL , osoby zainteresowane fotografią w trzech kategoriach wiekowych

 

I kat. Szkoły podstawowe

II kat gimnazja ponadgimnazjalne 

III kat. dorośli

6.

Uczestnictwo w obchodach :

- Święta Drzewa

- wręczenie podziękowań za pomoc w organizacji IV Crossu Doliny Małej Panwi

- sadzenie drzewek

12.10.2016r

Członkowie Zarządu TPL

Wszystkie typy szkół: szkoły podstawowe,  gimnazjalne i ponadgimnazjalne

 

7.

Konferencja dla członków

Koła TPL i osób zajmujących się edukacją leśno - przyrodniczą „Edukacja leśna w Nadleśnictwie Zawadzkie – osiągnięcia i zadania"

z okazji X-lecia  Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu „ Dolina Małej Panwi"

Wykład,

prezentacje

24.05.2017

Zarząd TPL,

Nadleśniczy Grzegorz Furmański,

Maria Andrzejewska,

Dr Arkadiusz Baron,

koordynator ds. edukacji w Nadleśnictwie Zawadzkie   Agnieszka Jamrozik,

 

Liderzy edukacji leśnej, opiekunowie szkolnych Kół TPL, nauczyciele zajmujący się edukacją przyrodniczą, reprezentanci uczniów placówek oświatowych z terenu Nadleśnictwa Zawadzkie

 

8.

Uczestnictwo w obchodach :

- Dnia Leśnika

Składanie życzeń

Czerwiec 2017

Przedstawiciele Zarządu TPL

Szkolne koła  TPL

 

10

Rajd rowerowy szkolnych kół TPL:

III Rajd  Rowerowy Nadleśnictwa Zawadzkie po obiektach finansowanych ze środków UE        (w ramach  Dni Otwartych Funduszy Europejskich)

Rajd rowerowy szlakiem obiektów Nadleśnictwa Zawadzkie  współfinansowanych ze środków UE       

Maj  2017r.

Zarząd TPL  i Nadleśnictwo Zawadzkie

 

Dzieci i młodzież wszystkich typów szkół – reprezentanci szkolnych kół TPL

 

11

Uczestnictwo kół  szkolnych w Międzynarodowym Konkursie  Młodzież w lasach Europy „YPEF"

Zgłoszenie, realizacja, sprawozdanie z realizacji konkursu

Zgodnie z terminarzem Zarządu Głównego TPL

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

12

Uczestnictwo  w Ogólnopolskich imprezach i konkursach edukacyjnych organizowanych przez Zarząd Główny TPL

Zgłoszenie, realizacja zgodnie z regulaminami konkursów,

wykorzystanie wycieczek i zajęć na terenie Nadleśnictwa  Zawadzkie

Zgodnie z terminarzem ogłoszonym przez Zarząd główny TPL

 

Zarząd Główny TPL, Szkolne Koła TPL we współpracy z  Nadleśnictwem Zawadzkie

 i Zarządem TPL

Wszystkie typy szkół

 i przedszkola

 

13

Uczestnictwo w imprezach edukacyjnych organizowanych przez Nadleśnictwo Zawadzkie:

np. Festiwal Piosenki Leśnej

 

Zgodnie z terminarzem

Członkowie Zarządu

 

 

14

Uczestnictwo członków TPL w uroczystościach instytucji i imprezach środowiskowych.

 

 

Przedstawiciele TPL „Dolina Małej Panwi"

 

 

15

Uroczyste obchody X-lecia Koła TPL „Dolina Małej Panwi

 

24.05.2017r

Zarząd TPL

 

 

 


Konkurs FOTO 2017

Konkurs fotograficzny

   „Runo leśne w Nadleśnictwa Zawadzkie "

 

 Organizatorzy:

 Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu "Dolina Małej Panwi" w  Zawadzkiem

 przy współudziale Nadleśnictwa Zawadzkie

 

Regulamin Konkursu:

1. Tematem konkursu jest: Runo leśne w Nadleśnictwa Zawadzkie" – fotografie wykonane podczas wycieczek po lasach Nadleśnictwa Zawadzkie.

 

2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu do 3 sztuk zdjęć kolorowych o w/w tematyce w formacie A5 (wymiary 148 mm x 210 mm). Wymagane jest również załączenie zdjęć w formacie jpg na elektronicznym nośniku danych ( płyta CD lub DVD).

 

3. Zdjęcia z opisem (imię i nazwisko autora, adres, tytuł prezentacji) należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Nadleśnictwo Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie,

z dopiskiem „Konkurs FOTO TPL" do dnia 30.05.2017 r.

 

4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia. W przypadku naruszenia praw autorskich uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn.

 

5. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie wszystkich typów szkół, członkowie TPL oraz osoby zainteresowane fotografią w trzech kategoriach wiekowych:

 I kategoria: uczniowie szkół podstawowych  

II kategoria: uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych

III kategoria: osoby dorosłe.

 

6. Nadesłane zdjęcia przechodzą na własność organizatora konkursu. Będą prezentowane na stronie internetowej TPL przy Nadleśnictwie Zawadzkie oraz na organizowanych wystawach fotograficznych. Autorzy przystępując do konkursu automatycznie wyrażają zgodę na publikowanie i eksponowanie swoich prac podczas imprez, wystaw organizowanych przez TPL i Nadleśnictwo Zawadzkie.

 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu  ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

 

8. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w czerwcu 2017r.


IV Cross Doliny Małej Panwi

Dwustu uczestników stanęło na starcie IV Crossu Doliny Małej Panwi „W pogoni za bobrem" w piękną, słoneczną sobotę 24 września. Jak co roku, trasa biegu prowadziła malowniczymi ścieżkami Nadleśnictwa Zawadzkie. Organizatorzy, Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi" i Nadleśnictwo Zawadzkie przygotowało urozmaicone trasy o dystansach 7 i 12,5 km. Jednak Cross „W pogoni za bobrem" to nie tylko bieganie w pięknych okolicznościach przyrody, to także wspaniała atmosfera rodzinnego pikniku, podczas którego nie zabrakło atrakcji także dla osób towarzyszących biegaczom i ich pociech takich jak biegi dla dzieci i losowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz biegów i co roku ściąga pasjonatów biegania zarówno z okolicznych miejscowości jak i odległych miast takich jak Warszawa, Opole, Katowice i Kraków. Rangę imprezy docenili goście, którzy przybyli na zaproszenie Prezes Koła TPL Marii Andrzejewskiej i Nadleśniczego Grzegorza Furmańskiego. Wspólnie z Wicestarostą Strzeleckim Januszem Żyłką i Burmistrzem Zawadzkiego Mariuszem Stachowskim uroczyście rozpoczęli Cross i wręczali nagrody dla zwycięzców.

Organizację biegu wsparło między innymi Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, samorządy gminne z Zawadzkiego i Kolonowskiego, Fundacja Górażdże „Aktywni w Regionie" i Zarząd Główny TPL. Pomogli również wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem oraz harcerze z Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. 

Klasyfikacja biegów dla dorosłych:

Dystans 7 km/ kobiety

I miejsce - Izabela Maj-Dziubańska

II miejsce - Katarzyna Weiss-Ploch

III miejsce - Ewa Śleziak

Dystans 7 km/ mężczyźni

I miejsce - Marcin Bok

II miejsce- Michał Czupkiewicz

III miejsce- Paweł Błaszczyk

Dystans 12,5 km/ kobiety

I miejsce - Mariola Smoll

II miejsce- Izabela Wojtasik

III miejsce - Magdalena Cichoń

Dystans 12,5 km/ mężczyźni

I miejsce - Krzysztof Pachuta

II miejsce - Grzegorz Grzywna

III miejsce - Rafał Janik

Zwycięzcy w biegach dzieci:

kategoria przedszkola-dziewczynki

I miejsce - Lilianna Bartkowiak

II miejsce - Kalina Sujka

III miejsce - Weronika Pachuta

Kategoria przedszkola/ chłopcy

I miejsce - Antek Ludwig

II miejsce - Szymek Szulc 

II miejsce- Igor Proszewski

III miejsce - Jan Mańczyk

Kategoria szkoły podstawowe kl. I-III / dziewczynki

I miejsce Weronika Kurczyk

II miejsce- Zosia Mańczyk

III miejsce- Marysia Ludwig

Kategoria szkoły podstawowe kl. I-III /chłopcy

I miejsce - Wiktor Stiller

II miejsce - Bartek Glanc

III miejsce- Leon Strumiński

Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VI/ dziewczynki

I miejsce - Wiktoria Skorupa

II miejsce- Dominika Klabus

III miejsce- Zosia Danielewicz

Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VI/chłopcy

I miejsce- Fabian Osak

II miejsce- Marian Kiwka 

III miejsce- Mateusz Glanc


rozstrzygnięcie konkursów TPL

20 czerwca b.r. w Sali Konferencyjnej Nadlesnictwa Zawadzkie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów organizowanych wspólnie przez Nadleśnictwo Zawadzkie i Koło TPL "Dolina Małej Panwi". Pani Maria Andrzejewska, Prezes Koła wraz z Panem Grzegorzem Furmańskim, Nadleśniczym Nadleśnictwa Zawadzkie wręczyli nagrody laureatom.

W konkursie fotograficznym " Ptaki Doliny Małej Panwi" :

w kategorii szkoły podstawowe:

I miejsce - Koło Ornitologiczne przy PSP w Zawadzkiem

II miejsce - Laura Chmielorz z ZSG w Kielczy

III miejsce - Bartosz Skrabania - PSP Zawadzkie

w kategorii gimnazja:

I miejsce - Michał Koj - PG Kolonowskie

II miejsce - Weronika Kwiatek - PG Zawadzkie

III miejsce - Mateusz Zajączkowski - PG Strzelce Opolskie

w kategorii dorośli:

I miejsce - Małgorzata Żuchowska

II miejsce - Jolanta Koj

III miejsce - ex aequo Jolanta i Grzegorz Zajączkowscy oraz Henryk Zajączkowski

 

W konkursie "Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie" , Jury przyznało cztery równorzędne nagrody dla:

Klasy III a z PSP w Zawadzkiem pod kierunkiem Pani Grażyny Machelskiej

Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Darii Twardokęs z NSP w Bzinicy Starej

Wiktorii Gąszczak z NSP w Bzinicy Starej


Las w poezji 2016

Tylko drzewom w lesie wszystko można powiedzieć…"                        

 

W dniu 9.03. 2016r  w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się  VIII Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji". Organizatorami konkursu byli  PSP w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi" w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie, a pod względem technicznym wspomagał GOSiT w Zawadzkiem.

Do konkursu zgłoszono 68  uczestników z 20 placówek oświatowych: PSP Nr1 w Kolonowskiem,  PSP Staniszcze Małe-Spórok, PSP Staniszcze Wielkie Kolonowskie 3, PSP z Oddz. Przedszkolnym w Piotrówce, NSP w Bzinicy Starej, ZSG w Żędowicach ( SP i Gimnazjum), ZSG w Kielczy( SP), ZS w Krupskim Młynie,  PSP Zawadzkie, ZSS w Zawadzkiem, PG Nr1 w Zawadzkiem, PG w Kolonowskiem, ZSP w Zawadzkiem, PP Nr2  w Zawadzkiem, PP Nr3 w Zawadzkiem, PP w Kielczy i PP w Żędowicach. Konkurs cieszy się dużą popularnością.

Główne cele konkursu to: rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów, stworzenie uczniom możliwości prezentacji umiejętności recytacji na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa, nauka zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Prezes TPL Maria Andrzejewska, Dyrektor PSP Małgorzata Rabicka i Zastępca Nadleśniczego  Nadleśnictwa Zawadzkie Zbigniew Brzeziński oraz występ Martynki Jamrozik  z PSP Zawadzkie, która przepięknie zagrała na rogu.

 Uczestnicy wystąpili w dwóch  grupach: młodsza ( kat. przedszkola i kat. kl. I-III szkoły podstawowej) i starsza  (kat. kl.IV-VI szkoły podstawowej i kat. klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne). Jury 5-osobowe ( przedstawiciel  Nadleśnictwa Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi", Rady Rodziców i Rady pedagogicznej z PSP Zawadzkie, kierownika ds. kultury w Zawadzkiem ) oceniało recytacje uczestników, biorąc pod uwagę  następujące kryteria: wybór utworu literackiego zgodnie z tematyką i celami konkursu, dykcja i intonacja, opanowanie tekstu na pamięć i interpretację, dobór środków przekazu artystycznego, ogólne wrażenie artystyczne. Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Uczniowie w leśnej scenerii prezentowali utwory literackie wykorzystując rekwizyty, przebrania, podkład muzyczny. Komisja konkursowa przyznała:

 

w młodszej grupie wiekowej:

KATEGORIA:  PRZEDSZKOLE

I miejsce i tytuł  Mistrza Recytacji – Martyna Skorzycka  PP Nr 2 z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem

II miejsce – Łucja Kwiatek  PP Nr 2 z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem

III miejsce – Martyna Brol PP Żędowice

Wyróżnienia

Filip Wilimczyk  - PP Nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem

Agata Nowosielska- PP Żędowice

Zuzanna Grondes – PP Kielcza

 

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE   Kl. I-III

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Amelia Witoszek  PSP Zawadzkie

II miejsce – Pola Markowska PSP Nr1 Kolonowskie

III miejsce – Natalia Stranc i Wiktoria Winkler  PSP Zawadzkie

Wyróżnienia:            

Kinga Marek  ZSG Żędowice                                   

Franciszek Bujara  ZSG Kielcza

Lena Pazdyga ZS Krupski Młyn

Natalia Mosoń ZSS w Zawadzkiem

 

w starszej grupie wiekowej:

 

KATEGORIA: SZKOŁY  PODSTAWOWE KL. IV-VI

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Dominik Żyłka  PSP Zawadzkie

II miejsce – Patryk Wiertel PSP Zawadzkie

III miejsce – Emilia Klonz PSP Zawadzkie

Wyróżnienie:

Natalia Mrohs ZSG Żędowice

Jakub Piaskowski PSP Nr1 Kolonowskie

Anna Macioł PSP Staniszcze Małe-Spórok

 

KATEGORIA: GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Filip  Koprek PG Kolonowskie

II miejsce – Maksymilian Labus  ZSG Żędowice

III miejsce – Maria Sobol PG Krupski Młyn

Wyróżnienie:

Dagmara Pflaum PG Kolonowskie

Emila Konieczko ZSP Zawadzkie

 

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych oraz upominki dla uczestników ufundowali: Nadleśnictwo Zawadzkie i  Rada Rodziców PSP Zawadzkie.

Była to kolejna wspaniała impreza z zakresu edukacji leśno-przyrodniczej i polonistycznej, jednocześnie integrująca dzieci, młodzież i nauczycieli wielu szkół, przedszkoli z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie. Sala widowiskowa kinoteatru pełna widzów.  Konkurs wzbogaciła prezentacja multimedialna o tematyce przyrodniczej i filmiki prezentujące popisy uczestników konkursów z wcześniejszych lat przygotowane przez p. Jolantę Zajączkowską nauczycielkę przyrody z PSP Zawadzkie. Duże podziękowania należą się  zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu. Koordynatorami organizacji konkursu były Maria Andrzejewska, Jolanta Zajączkowska, Danuta Bartosik, Beata Brzezińska z PSP Zawadzkie oraz Agnieszka Jamrozik specjalista ds. edukacji w Nadleśnictwie Zawadzkie (członkowie TPL).

                                                                                                             Maria Andrzejewska                                                                                 


Zapraszamy do udziału w konkursach

Koło TPL "Dolina Małej Panwi" w Zawadzkiem zaprasza do udziału w konkursach organizowanych wspólnie z Nadleśnictwem Zawadzkie w 2016 r.

REGULAMIN

VIII REJONOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„LAS W POEZJI"

 

 

 

Organizatorzy:      Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi" i  Nadleśnictwem Zawadzkie 

 

 

I.                    CELE KONKURSU:

·         Rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody

·         Rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej

·         Kształtowanie zainteresowań uczniów

·         Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania uzdolnień artystycznych

·         Umożliwienie uczniom zaprezentowania utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa

·         Stworzenie uczniom możliwości zdrowej rywalizacji

 

II.                  ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1.      Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w  kategoriach wiekowych:

I kategoria:  dzieci przedszkolne

II klas I – III szkoły podstawowej,    

III kategoria:  dzieci i młodzież klas IV – VI szkoły podstawowej,

IV młodzież szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, dorośli.

2.      Szkoła (przedszkole) może wystawić do konkursu maksymalnie po jednym uczniu z każdego oddziału (klasy).

3.      Uczestnicy konkursu prezentują wybrany utwór poetycki lub utwór własnego autorstwa o tematyce przyrodniczo-leśnej.

4.      Utwór literacki recytuje jedna osoba (występ indywidualny).

5.      Uczestników konkursu obowiązuje stosowny strój (strój galowy, przebranie).

6.      Uczestnicy konkursu mogą też korzystać z rekwizytów i podkładu muzycznego.

 

III.                MIEJSCE I TERMIN KONKURSU

·         Konkurs odbędzie się 9 marca 2016 r. w Kinoteatrze w Zawadzkiem.

Początek imprezy:

godz. 10:00 – młodsza grupa wiekowa, 12.00 starsza grupa wiekowa

·         Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu

 

IV.               KRYTERIA OCENY PREZENTACJI UCZESTNIKÓW

Oceny prezentacji uczestników dokona powołana komisja konkursowa, która

             posłuży się następującymi kryteriami:

- wybór utworu poetyckiego zgodnie z tematyką i celami konkursu,

- dykcja, intonacja,

- opanowanie tekstu na pamięć i interpretacja,

- dobór środków przekazu artystycznego,

- ogólne wrażenia artystyczne.

 

     VI.        NAGRODY

Przewidziano nagrody za I, II, III  miejsce w każdej kategorii wiekowej

oraz wyróżnienia i nagrodę publiczności.

 

     VII.      ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

Organizatorzy proszą o zgłoszenie telefoniczne lub e-mailem uczestnictwa szkoły

(przedszkola) w w/w konkursie do dnia 26.02.2016 r.

Formularz zgłoszenia powinien zawierać:

- Liczbę uczestników

- Imię i nazwisko uczestnika (przedszkolaka, ucznia, osoby dorosłej), kategorię wiekową

- Tytuł recytowanego utworu literackiego,  imię i nazwisko autora

- Imię i nazwisko opiekuna

 

Zgłoszenia składać na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem

- Nr telefonu / fax – 774616375

- e-mail – zawadzkiepsp@poczta.onet.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                   

 

Konkurs fotograficzny

   „Ptaki w Dolinie Małej Panwi "

 

 Organizatorzy:

 Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu "Dolina Małej Panwi" w  Zawadzkiem

 przy współudziale Nadleśnictwa Zawadzkie

 

Regulamin Konkursu:

1. Tematem konkursu jest: Ptaki w Dolinie Małej Panwi" – fotografie wykonane podczas wycieczek grupowy i indywidualnych po lasach Nadleśnictwa Zawadzkie.

 

2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu do 3 sztuk zdjęć kolorowych o w/w tematyce w formacie A5 (wymiary 148 mm x 210 mm). Wymagane jest również załączenie zdjęć w formacie jpg na elektronicznym nośniku danych ( płyta CD lub DVD).

 

3. Zdjęcia z opisem (imię i nazwisko autora, adres, tytuł prezentacji) należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Nadleśnictwo Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie,

z dopiskiem „Konkurs FOTO TPL" do dnia 30.05.2016 r.

 

4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia. W przypadku naruszenia praw autorskich uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn.

 

5. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie wszystkich typów szkół, członkowie TPL oraz osoby zainteresowane fotografią w trzech kategoriach wiekowych:

 I kategoria: uczniowie szkół podstawowych  

II kategoria: uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych

III kategoria: osoby dorosłe.

 

6. Nadesłane zdjęcia przechodzą na własność organizatora konkursu. Będą prezentowane na stronie internetowej TPL przy Nadleśnictwie Zawadzkie oraz na organizowanych wystawach fotograficznych. Autorzy przystępując do konkursu automatycznie wyrażają zgodę na publikowanie i eksponowanie swoich prac podczas imprez, wystaw organizowanych przez TPL i Nadleśnictwo Zawadzkie.

 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu  ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

 

8. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w czerwcu 2016r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Konkurs Plastyczno-Literacki

 

                                               „Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie"

 

 Organizatorzy:

 Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu "Dolina Małej Panwi" w  Zawadzkiem

 przy współudziale Nadleśnictwa Zawadzkie

 

Regulamin III Edycji Konkursu Plastyczno-Literackiego

 

I.                    Cele konkursu

1)       Poznanie walorów przyrodniczych Doliny Małej Panwi

2)       Promocja zasobów przyrodniczych  Nadleśnictwa Zawadzkie

3)       Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

4)       Propagowanie właściwego zachowania w lesie

5)       Kształtowanie wrażliwości i szacunku dla przyrod

6)       Rozwijanie zainteresowań plastycznych i literackich dzieci młodzieży

 

II.                  Warunki konkursu

 1. Uczestnicy
  Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Czas trwania konkursu

1)       II edycja obejmuje rok szkolny 2015/2016 -  od 30.09. 2015 r do 30.05.2016 r.

2)       Rozstrzygnięcie, przyznanie i wręczenie nagród - do 15 czerwca 2016r.

 1. Zadania konkursowe

 Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej i opracowanie sprawozdania z jej przebiegu

1)       Wycieczka edukacyjna - grupa uczniów wraz z opiekunem, w porozumieniu z Nadleśnictwem Zawadzkie, organizuje wycieczkę edukacyjną na tereny leśne Nadleśnictwa Zawadzkie

2)       Opracowanie sprawozdania z wycieczki – grupa uczniów lub indywidualny uczestnik opracowuje sprawozdanie z wycieczki edukacyjnej w dowolnej formie: praca plastyczna lub literacka lub plastyczno-literacka.

 

 1. Złożenie prac konkursowych

Prace z opisem (imię i nazwisko autora pracy, adres szkoły, kategoria) należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Nadleśnictwo Zawadzkie, Koło TPL „Dolina Małej Panwi"

ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie,

z dopiskiem Konkurs „Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie"

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2016 r.

 

Sekretarz Koła TPL pani Agnieszka Jamrozik tel.774049655 w. 331

 

 1. Kryteria oceny prac plastycznych, literackich lub plastyczno-literackich

1)       Pomysłowość ujęcia tematu

2)       Wartość merytoryczna sprawozdania

3)       Zgodność pracy z celami konkursu

4)       Estetyka wykonania pracy konkursowej

5)       Praca plastyczna - format A3 lub większy, praca albumowa - A4 lub większy, praca literacka – dowolny gatunek literacki .

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i tryb wyłaniania laureatów

1)       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie analizy nadesłanych prac konkursowych w trzech kategoriach:

- przedszkola

- szkoły podstawowe

- gimnazja

- szkoły ponadgimnazjalne

            2)  Oceny sprawozdań uczestników przeprowadzi komisja konkursowa, powołana

           przez zarząd Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi".

3)  Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu w terminie do 15.06.2016 r.

4) Werdykt komisji konkursowej zostanie podany do publicznej wiadomości,   a nagrody  wręczone laureatom przez Prezesa Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi" i Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie  w czerwcu 2016 r.

     7.  Nagrody

Zwycięzcy (I, II, III miejsce) w każdej kategorii zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. Możliwe jest również przyznanie wyróżnień  i nagród specjalnych. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji podziału nagród.

     8. Postanowienia końcowe

1) Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

2) Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu. Będą prezentowane na stronie internetowej TPL przy Nadleśnictwie Zawadzkie oraz na organizowanych wystawach. Uczestnicy przystępując do konkursu automatycznie wyrażają zgodę na publikowanie i eksponowanie swoich prac podczas imprez, wystaw organizowanych przez TPL i Nadleśnictwo Zawadzkie.

3) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestnicząc zgody na

 przetwarzanie przez organizatora konkursu  ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa

 o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U Nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

                             


IV Rajd Śladami Leśniczówek

21 listopada 2015 r. grupa ponad 60 uczestników wyruszyła na trasę IV Rajdu Śladami Leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie zorganizowanego przez Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu "Dolina Małej Panwi" i Nadleśnictwo Zawadzkie. W tym roku celem była leśniczówka Świerkle. Pomimo zimna i opadów deszczu ze śniegiem podziwiali oni piękno zawadczańskich lasów i mieli okazję wysłuchać ciekawych informacji na temat historii hutnictwa opowiadanych przez Pana Zdzisława Siewierę - emerytowanego Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie. Na mecie rajdu czekało ognisko i pyszny poczęstunek przygotowany przez pracowników Nadleśnictwa. Podczas gdy najmłodsi sprawdzali swoją wiedzę w konkursach o tematyce przyrodniczej, dorośli z zainteresowaniem oglądali dawny piec chlebowy który przed laty został wybudowany przy leśniczówce Świerkle.

Dni Przyjaciół Lasu 2015

Zapraszamy do udziału w "Dniach Przyjaciół Lasu 2015". Honorowy patronat nad akcją objął Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Jest to ogólnopolska akcja mająca na celu przybliżenie wszystkim wiedzy o polskich lasach oraz ludziach, którzy o nie dbają.

Więcej informacji na temat "Dni Przyjaciół Lasu" znajduje się na stronie TPL.


Konkurs "Las w poezji 2015"

Zapraszamy do udziału w VII Rejonowym Konkursie "Las w poezji"

REGULAMIN

VII REJONOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„LAS W POEZJI"

 

 

 

Organizatorzy:      Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi" i  Nadleśnictwem Zawadzkie 

 

 

I.                    CELE KONKURSU:

·         Rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody

·         Rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej

·         Kształtowanie zainteresowań uczniów

·         Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania uzdolnień artystycznych

·         Umożliwienie uczniom zaprezentowania utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa

·         Stworzenie uczniom możliwości zdrowej rywalizacji

 

II.                  ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1.      Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w  kategoriach wiekowych:

I kategoria:  dzieci przedszkolne

II klas I – III szkoły podstawowej,    

III kategoria:  dzieci i młodzież klas IV – VI szkoły podstawowej,

IV młodzież szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, dorośli.

2.      Szkoła (przedszkole) może wystawić do konkursu maksymalnie po jednym uczniu z każdego oddziału (klasy).

3.      Uczestnicy konkursu prezentują wybrany utwór poetycki lub utwór własnego autorstwa o tematyce przyrodniczo-leśnej.

4.      Utwór literacki recytuje jedna osoba (występ indywidualny).

5.      Uczestników konkursu obowiązuje stosowny strój (strój galowy, przebranie).

6.      Uczestnicy konkursu mogą też korzystać z rekwizytów i podkładu muzycznego.

 

III.                MIEJSCE I TERMIN KONKURSU

·         Konkurs odbędzie się 25 lutego 2015 r. w Kinoteatrze w Zawadzkiem.

Początek imprezy godz. 10:00.

·         Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu.

 

 

 

IV.               KRYTERIA OCENY PREZENTACJI UCZESTNIKÓW

Oceny prezentacji uczestników dokona powołana komisja konkursowa, która

             posłuży się następującymi kryteriami:

- wybór utworu poetyckiego zgodnie z tematyką i celami konkursu,

- dykcja, intonacja,

- opanowanie tekstu na pamięć i interpretacja,

- dobór środków przekazu artystycznego,

- ogólne wrażenia artystyczne.

 

     VI.        NAGRODY

Przewidziano nagrody za I, II, III  miejsce w każdej kategorii wiekowej

oraz wyróżnienia i nagrodę publiczności.

 

     VII.      ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

Organizatorzy proszą o zgłoszenie telefoniczne lub e-mailem uczestnictwa szkoły

(przedszkola) w w/w konkursie do dnia 19.02.2015 r.

Formularz zgłoszenia powinien zawierać:

- Liczbę uczestników

- Imię i nazwisko uczestnika (przedszkolaka, ucznia, osoby dorosłej), kategorię wiekową

- Tytuł recytowanego utworu literackiego,  imię i nazwisko autora

- Imię i nazwisko opiekuna

 

Zgłoszenia składać na adres:Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem

- Nr telefonu / fax – 774616375

- e-mail – zawadzkiepsp@poczta.onet.pl

 

 

                                                                                        Organizatorzy


Konkurs fotograficzny 2015

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym p.t. "Kwiaty leśne Nadleśnictwa Zawadzkie"

Konkurs fotograficzny

   „Kwiaty leśne Nadleśnictwa Zawadzkie "

 

 Organizatorzy:

 Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu "Dolina Małej Panwi" w  Zawadzkiem

 przy współudziale Nadleśnictwa Zawadzkie

 

Regulamin Konkursu:

1. Tematem konkursu jest: Kwiaty leśne Nadleśnictwa Zawadzkie"– fotografie wykonane podczas wycieczek po lasach Nadleśnictwa Zawadzkie.

 

2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu do 3 sztuk zdjęć kolorowych o w/w tematyce w formacie A5 (wymiary 148 mm x 210 mm). Wymagane jest również załączenie zdjęć w formacie jpg na elektronicznym nośniku danych ( płyta CD lub DVD).

 

3. Zdjęcia z opisem (imię i nazwisko autora, adres, tytuł prezentacji) należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Nadleśnictwo Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie,

z dopiskiem „Konkurs FOTO TPL" do dnia 29.05. 2015 r.

 

4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia. W przypadku naruszenia praw autorskich uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn.

 

5. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie wszystkich typów szkół, członkowie TPL oraz osoby zainteresowane fotografią w trzech kategoriach wiekowych:

 I kategoria: uczniowie szkół podstawowych  

II kategoria: uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych

III kategoria: osoby dorosłe.

 

6. Nadesłane zdjęcia przechodzą na własność organizatora konkursu. Będą prezentowane na stronie internetowej TPL przy Nadleśnictwie Zawadzkie oraz na organizowanych wystawach fotograficznych. Autorzy przystępując do konkursu automatycznie wyrażają zgodę na publikowanie i eksponowanie swoich prac podczas imprez, wystaw organizowanych przez TPL i Nadleśnictwo Zawadzkie.

 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu  ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

 

8. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w czerwcu 2015r.

 

                                                                                                                 Organizatorzy

                             


Harmonogram działań Koła TPL na rok 214/2015

HARMONOGRAM   PRACY

                                                  Koła  TPL „Dolina Małej Panwi" w  Zawadzkiem

 na rok 2014/2015

 

Lp.

Zadania

Forma realizacji

Termin realizacji

Organizatorzy, koordynatorzy,

Do kogo skierowane

Uwagi

1.

Impreza biegowa

II Cross Doliny Małej Panwi

 „W pogoni za bobrem"

Bieg  - maraton na 12km, 7km oraz imprezy towarzyszące dla dzieci ( bieg na 100m i 200m)

27.09.2014r

Zarząd TPL przy współudziale Nadleśnictwa,

Tomasz Konfederak Tomasz Kurczyk

Biegacze, osoby zainteresowane bieganiem

 

2.

Uczestnictwo w obchodach :

„Święta Drzewa"

organizowanego przez Nadleśnictwo Zawadzkie

- wręczenie podziękowań za wsparcie w organizacji II Crossu Doliny Małej Panwi

- prelekcja nt. znaczenia drzew w środowisku

- sadzenie drzewek w Leśnym Parku im. Zasłużonych Leśników

10.10.2014r

Nadleśnictwo Zawadzkie

Udział członków Zarządu TPL

Wszystkie typy szkół: szkoły podstawowe,  gimnazjalne i ponadgimnazjalne

 

3.

Uczestnictwo w  uroczystości Regionalne Święto Lasu w roku upamiętniającym 90-tą rocznicę powstania  Lasów  Państwowych

organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach

 

- uroczyste obchody w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie

11.09.2014

Udział członków Zarządu TPL

 

 

3.

Uczestnictwo w uroczystości:

 90-lecia Lasów Państwowych

organizowanego przez Nadleśnictwo Zawadzkie

 

 

- Msza Św. za leśników

- Otwarcia kolejnych obiektów edukacyjnych Nadleśnictwa Zawadzkie: Izby Geologicznej i Izby Historyczno-Łowieckiej przy leśniczówce Zarzecze w Kielczy

14.09.2014

Udział członków Zarządu TPL

 

 

4.

III Rajd Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie 

Zgodnie z regulaminem  przejazd trasami rowerowymi do Leśniczówki Zarzecze,

prelekcja nt. leśnictwa Zarzecze,

zwiedzanie Izby Geologicznej i Izby Historyczno-Łowieckiej,

spotkanie przy ognisku.

15.11.2014r.

Zarząd TPL przy współudziale Nadleśnictwa,

we współpracy z

OZ PTTK „Huta Andrzej"

(kierownicy trasy rowerowej Zdzisław Andrzejewski

Henryk Gwóźdź),

Leśniczy  Józef Sznajder

Członkowie TPL

 i PTTK

wraz z członkami rodzin

 

5.

VII Rejonowy Konkurs Recytatorski

 „Las w Poezji"

Konkurs – recytacja poezji o tematyce leśnej

 

Impreza środowiskowa

Centrum Turystyczne (kinoteatr) w Zawadzkiem

25.02.2015r.

Zarząd TPL przy współudziale Nadleśnictwa,

Szkolne Koło TPL przy PSP w Zawadzkiem

Maria Andrzejewska,

Beata Brzezińska

Jolanta Zajączkowska, Danuta Bartosik,

Agnieszka Jamrozik

Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych,

ponadgimnazjalnych,

dzieci przedszkolne

oraz dorośli

 

6.

Konkurs plastyczno-literacki            

Z wizytą w  Nadleśnictwie Zawadzkie"

II edycja

Praca plastyczna, literacka lub plastyczno- literacka   

 

Złożenie prac do  30.05.2015r.

Zarząd TPL  przy współudziale Nadleśnictwa

 

Wszystkie typy szkół: szkoły podstawowe,

szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalnych oraz przedszkola

 

7.

Konkurs fotograficzny

 „ Kwiaty leśne Nadleśnictwa Zawadzkie w obiektywie"

Fotografie (format A5) obiektów Nadleśnictwa Zawadzkie,

prezentacja zdjęć na stronie internetowej TPL,

wystawa fotograficzna

w Nadleśnictwie Zawadzkie,

IX 2014r. -  V 2015 r. ,

Złożenie prac do  30.05.2015r.         ogłoszenie wyników         VI 2015

Zarząd TPL,

Agnieszka Jamrozik koordynator ds. edukacji w Nadleśnictwie Zawadzkie

Wszystkie typy szkół i członkowie TPL , osoby zainteresowane fotografią w trzech kategoriach wiekowych

Zdjęcia wpłynęły od 17 osób

I kat. Szkoły podstawowe

II kat gimnazja  i szkoły ponadgimnazja- lne 

III kat. dorośli

8.

Konferencja dla członków

Koła TPL i osób zajmujących się edukacją leśno - przyrodniczą  nt.

Różnorodność lasów nad Małą Panwią – grzyby, rośliny i zwierzęta niebezpieczne"

Wykład i prezentacja multimedialna

p. Agnieszka Kwiecień

zajęcia terenowe z podsumowaniem na Regolowcu,

 

21.V.2015

Zarząd TPL,

koordynator ds. edukacji w Nadleśnictwie Zawadzkie   Agnieszka Jamrozik,

prezenter tematu konferencji

Liderzy edukacji leśnej, opiekunowie szkolnych kół TPL

 

9.

Uczestnictwo w obchodach :

- Dnia Leśnika

- Składanie życzeń

 

Czerwiec 2015

Przedstawiciele Zarządu TPL

Szkolne koła  TPL

 

10

Prelekcja i zajęcia edukacyjne pt. „O grzybach nigdy dość"

Spotkanie z Justinem Kołkiem grzyboznawcą

- wspólne grzybobranie

- prelekcja nt. grzybów

4.10.2014

PSP w Zawadzkiem

Zarząd TPL

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, rodzice, członkowie TPL

 

11

Rajd rowerowy szkolnych kół TPL Dolina Małej Panwi

pod hasłem „Znam swój las"

 

- Rajd rowerowy szlakiem obiektów dydaktycznych Nadleśnictwa Zawadzkie

- Konkurs przyrodniczy „Znam swój las"

 

22.04. 2015r.

Zarząd TPL  oraz

Szkolne Koło TPL przy PSP w Staniszczach  Wielkich-Kolonowskie -Piotr Jendruś,

OZ PTTK „Huta Andrzej"

Dzieci i młodzież wszystkich typów szkół – reprezentanci szkolnych kół TPL

 

12

Uczestnictwo kół  szkolnych w Międzynarodowym Konkursie  Młodzież w lasach Europy „YPEF"

Zgłoszenie, realizacja, sprawozdanie z realizacji konkursu

Zgodnie z terminarzem ogłoszonym przez Zarząd główny TPL

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

13

Uczestnictwo  w Ogólnopolskim Programie TPL: „Nasze lasy",

 

Zgłoszenie , realizacja zgodnie z regulaminami konkursów,

wykorzystanie wycieczek i zajęć w terenie Nadleśnictwa  Zawadzkie

Zgodnie z terminarzem ogłoszonym przez Zarząd główny TPL

Zarząd Główny TPL, Szkolne Koła TPL we współpracy z  Nadleśnictwem Zawadzkie

 i Zarządem TPL

Wszystkie typy szkół

 i przedszkola

 


Rajd Śladami Leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie

W piękny słoneczny dzień 15.11.2014r (sobota) odbył się III Rajd Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie „Leśnictwo Zarzecze”.

Rajd rowerowy zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi" w Zawadzkiem we współpracy z Nadleśnictwem Zawadzkie. Głównymi celami rajdu było: rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, jego walorach użytkowych, ekologicznych i społecznych, poznanie historii i dziejów współczesnych Leśniczówki Zarzecze, prezentacja nowych obiektów edukacyjnych Nadleśnictwa Zawadzkie: Izby Geologicznej i Historyczno-Łowieckiej przy Leśnictwie Zarzecze, promowanie polskich lasów i osiągnięć polskiego leśnictwa, rozwijanie turystyki leśnej, popularyzacja turystyki rowerowej, odkrywanie walorów jesieni w lasach Doliny Małej Panwi.
W rajdzie uczestniczyło 40 osób: (członkowie TPL, OZ/PTTK, dzieci szkolne, młodzież niepełnosprawna i miłośnicy turystyki leśnej).
Rajd rozpoczął się zbiórką uczestników przy siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie. Powitania
i prezentacji programu rajdu dokonała Maria Andrzejewska – Prezes Koła TPL „Dolina Małej Panwi'. Każdy uczestnik otrzymał znaczek okolicznościowy. Następnie zgodnie z regulaminem wszyscy wyruszyli w trasę rowerową pod przewodnictwem kierowników trasy Henryka Gwoździa i Zdzisława Andrzejewskiego. Trasa wiodła pięknymi leśnymi ścieżkami rowerowymi od siedziby Nadleśnictwa Zawadzkie do Leśnictwa Świerkle (szlakiem czarnym do szlaku zielonego), dalej leśną drogą do Żędowic (szlakiem zielonym), następnie szlakiem zielonym do Leśniczówki Zarzecze w Kielczy.
Po drodze widzieliśmy ślady działalności bobrów i stary młyn w Żędowicach. Gdy przybyliśmy do Leśniczówki Zarzecze przywitał nas gospodarz leśniczy Józef Sznajder. Następnie Nadleśniczy Pan Zdzisław Siewiera przedstawił interesującą prelekcję na temat historii i dziejów współczesnych Leśniczówki Zarzecze, zaprezentował archiwalne zdjęcia obiektu, historię powstania obiektów edukacyjnych – Izby Geologicznej i izby Historyczno-Łowieckiej. Z kolei prof. dr hab. Joachim Szulc zaprezentował ciekawie Izbę Geologiczną urządzoną w pochodzącej z 1924 r. drewnianej stodole (służącej wcześniej do celów gospodarczych), w której zgromadzono bogatą kolekcję skamieniałości, minerałów i innych eksponatów dotyczących budowy geologicznej regionu: przekrój warstw od okresu prekambru do czasów obecnych, rdzeń z odwiertu geologicznego sięgający od wierzchniej warstwy gleby aż do wapieni triasowych, w części piwnicznej odtworzono wystrój dawnej chaty kuźników, którzy zajmowali się przed wiekami na tych terenach wytapianiem rud żelaza. Uczestnicy obejrzeli także film nt. powodzi, które przeszły również przez tereny leśnictwa Zarzecze w 1997 roku i 2010 roku. Z zaciekawieniem zwiedzali też Izbę Historyczno-Łowiecką,
w której znajdują się historyczne pamiątki Nadleśnictwa Zawadzkie: dawne mapy, dokumenty, księgozbiór, przekrój poprzeczny pnia dębu, na którym naniesiono daty zdarzeń historycznych okolicznych miejscowości, a w drewnianych gablotach można oglądać dawne akcesoria myśliwskie, urządzenia do produkcji kul, dawne dokumenty oraz archiwalne zdjęcia. Na terenie leśniczówki znajdują głazy narzutowe z epoki polodowcowej i przekrój mielerza służącego dawniej do wypalania węgla drzewnego.
Wszyscy podziwiali innowacyjne pomysły Nadleśniczego Zdzisława Siewiery dotyczące wykorzystania starych obiektów na piękne obiekty edukacyjne, będące skarbnicą wiedzy o historii regionu oraz promowania polskich lasów.
 


II Cross "W pogoni za bobrem"

W sobotę, 27 września 2014 r. odbyła się druga edycja Crossu Doliny Małej Panwi „ W pogoni za bobrem” organizowana przez Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Zawadzkiem oraz Nadleśnictwo Zawadzkie. Dopisała przepiękna pogoda a ciepłe słońce podgrzewało atmosferę na starcie przy Letniej Leśnej Izbie Edukacyjnej wśród blisko 200 zawodników, którzy rywalizowali na dystansach ok. 7,5 km i ok. 12,5 km.

W tym roku dla uczestników przygotowano dwie nowe, urozmaicone trasy poprowadzone urokliwymi ścieżkami wzdłuż rzeki Mała Panew. Nowością był również elektroniczny pomiar czasu, eliminujący możliwość pomyłek które zdarzają się podczas metody tradycyjnej. Duże i głębokie kałuże po nocnej ulewie nie przeszkodziły zawodnikom w biegu. Na dystansie 7,5 km najszybsza była Izabela Maj – Dziubańska, drugie miejsce zdobyła Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk , trzecie Sylwia Ratka. Wśród mężczyzn na metę pierwszy wbiegł Krzysztof Olas , drugi Bartłomiej Michalski a trzeci Marcin Bok . Na dystansie 12,5 km zwyciężyła Dominika Margos przed Beatą Mazgaj ( II miejsce) i Katarzyną Ząbkiewicz
 ( III miejsce). W kategorii mężczyzn triumfował Krzysztof Pachuta , drugi był Jan Kadłuczka a trzeci Dominik Trzepizur. Na mecie na każdego zawodnika czekał medal.
Rangę imprezy docenili goście, którzy przybyli na zaproszenie Pani Marii Andrzejewskiej - Prezes Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Puchary dla zwycięzców poszczególnych kategorii i dystansów wręczali : Zbigniew Brzeziński – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie, Roman Kolek -Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Mieczysław Orgacki – Burmistrz Zawadzkiego, Norbert Koston – Burmistrz Kolonowskiego oraz Stanisław Kiełek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem.
Cross „W pogoni za bobrem" to również fantastyczna zabawa dla całej rodziny. Przed rozpoczęciem biegu głównego swoje „pięć minut" miały również dzieciaki, które mogły spróbować swoich sił w dystansach 100 i 200 m. Na terenie Letniej Leśnej Izby Edukacyjno-Turystycznej w leśnictwie Dębie organizatorzy przygotowali konkurs wiedzy o bobrze oraz zabawy i konkursy dla najmłodszych. Po biegu na świeżym powietrzu wyjątkowo smakowało ciasto z kawą i gorące kiełbaski z ogniska. Na zakończenie imprezy odbyło się losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów: akcesoriów sportowych, namiotów, śpiworów, odzieży sportowej, biżuterii srebrnej, karnetów do siłowni i zaproszeń do restauracji. Nagrodę główną – wysokiej klasy rower wylosował szczęśliwy biegacz z Zawadzkiego.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom za udzielone wsparcie rzeczowe i finansowe, bez których nie byłoby możliwe przygotowanie tak wielkiego przedsięwzięcia sportowego.
 


II Cross Doliny Małej Panwi "W pogoni za bobrem"

Regulamin biegu „II Cross Doliny Małej Panwi – W Pogoni za Bobrem"


I. Organizator
Organizatorem biegu jest: Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi" z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Strzelecka 6.
Strona internetowa: www.biegzawadzkie.blogspot.com
Koordynatorzy:
Tomasz Konfederak – tel. 508 141 276, email: tomasz.konfederak@gmail.com
Tomasz Kurczyk – tel. 607 122 433.

II. Cel imprezy
1. Integracja środowiska biegaczy i społeczności lokalnej.
2. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja zdrowego trybu życia poprzez spędzanie wolnego czasu na sportowo.
4. Promocja walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego Powiatu Strzeleckiego oraz Gminy Zawadzkie i Kolonowskie.
5. Promocja uroków lasów Nadleśnictwa Zawadzkie.

III. Termin, miejsce, trasa biegu
1. Bieg odbędzie się w dniu 27 września 2014 roku (sobota) na terenie leśnym Nadleśnictwa Zawadzkie.
2. Start odbędzie się o godzinie 12:00 w miejscowości Zawadzkie przy Letniej Leśnej Izbie Edukacyjno Turystycznej w Leśnictwie Dębie, 47-120 Zawadzkie, ul. Czarna 4 . Zawodnicy na start muszą się zgłosić do godziny 11:50.
3. Długość trasy – ok. 12,5km lub ok. 7km. Wybór długości trasy odbywać się będzie podczas zapisów.
4. Limit czasu dla biegu na dystansie 7km – 1 godz., limit czasu dla biegu na dystansie 12,5 km – 1godz. 45 minut.
5. Trasa: oznakowana - oznaczony każdy kilometr. Trasa oznaczona tasiemkami biało-czerwonymi oraz strzałkami. Na trasie będą znajdowały się dwa punkty kontrolne (lotne). Pominięcie punktu kontrolnego skutkuje dyskwalifikacją.
6. Trasa biegu prowadzi drogami leśnymi o nawierzchni gruntowej ok. 80% oraz asfaltowej ok. 20%.
7. Pomiar czasu elektroniczny – oficjalnym czasem jest czas brutto.
8. Punkt odświeżający zaopatrzony w wodę i napój izotoniczny (w miarę możliwości) będzie się znajdował na 6,5 km i 11,5km (parking przy DPS).

IV. Uczestnictwo
1. Ze względów technicznych, bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów limit zgłoszeń wynosi 200 zawodników. Limit zawodników może zostać zmieniony przez organizatora.
2. W biegu, prawo startu mają osoby, które do dnia 27.09.2014 roku ukończą 18 lat.
3. Osoby, które w dniu biegu nie ukończyły 18 lat maja prawo startu tylko za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów zawierającą podpis i nr PESEL opiekuna oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Warunkiem dopuszczenia do biegu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 27.09.2014 r. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument na podstawie, którego można stwierdzić jego tożsamość.
5. Biuro Zawodów mieści się w Letniej Leśnej Izbie Edukacyjno Turystycznej w Leśnictwie Dębie, 47-120 Zawadzkie, ul. Czarna 4 i będzie funkcjonowało w godzinach od 10:30 do 11:50.
6. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

V. Zgłoszenia i opłata startowa
1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.biegzawadzkie.blogspot.com w zakładce „zgłoszenia" do dnia 24.09.2014r.
2. Za zgłoszenie uważa się: wprowadzenie danych w w/w formularzu, dostarczenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika druku zgłoszenia i oświadczenia oraz wpłacenie opłaty startowej w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego – lista zakwalifikowanych uczestników wraz z informacją o dokonanej płatności będzie dostępna na stronie www.biegzawadzkie.blogspot.com. Nie wniesienie opłaty startowej w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia będzie skutkowało skreśleniem z listy startowej. Podpisy na zgłoszeniu i oświadczeniach zostaną uzupełnione podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
4. Opłata startowa wynosi 30 zł. Opłatę należy wnosić przelewem na rachunek:
mBank 71 1140 2004 0000 3102 4146 6665 w tytule przelewu należy wpisać" opłata startowa oraz imię i nazwisko zawodnika"
5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość scedowania opłaty na inną osobę tylko za zgodą organizatorów biegu. Podczas weryfikacji należy posiadać dowód wniesienia opłaty startowej.
6. W ramach opłaty startowej organizator zapewnia: numer startowy, elektroniczny pomiar czasu, napoje na trasie i mecie, zabezpieczenie medyczne (ratownik), talon na posiłek po biegu, materiały od sponsorów, możliwość skorzystania z depozytu i szatni.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć, filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora
9. Uczestnik biegu przy odbiorze numeru startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Organizatora.

VI. Klasyfikacja
1. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn na poszczególnych dystansach, a także dodatkowo dzieci klas 4-6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
2. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie na stronie: www.biegzawadzkie.blogspot.com w terminie do trzech dni.

VII. Nagrody
1. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach (miejsca I-III) otrzymają puchary/statuetki i nagrody rzeczowe.
2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
3. Wśród wszystkich, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki.
VIII. Imprezy towarzyszące
1.Biegi dla dzieci na dystansie 100 i 200 metrów – zgłoszenia w biurze zawodów do godziny 11:25, start o godzinie 11:30.
2. Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny.

IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu (ratownik).
2. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym samoprzylepny numer zgodny z numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie spakowanych przez zawodnika rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu przy Biurze Zawodów. Za pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy organizator NIE ponosi odpowiedzialności. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego.
3. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
4. Pisemne protesty można zgłaszać Organizatorowi do godziny 15:30 . Protesty rozstrzygają Koordynatorzy– decyzje Koordynatorów są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się od NNW we własnym zakrsie.
6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.
8. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.
10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
11. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

Zawadzkie 02.06.2014r.