Kontakt Kontakt

Siedziba Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
+48 77/ 404 9660, 404 96 55, 404 96 56
+48 77/404 96 61

Adres korespondencyjny:

ul. Strzelecka 6

47-120 Zawadzkie

 

Nadleśniczy
mgr inż. Grzegorz Furmański
+48 77/4049660
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Zbigniew Brzeziński
+48 77/4049660
Główny Księgowy
mgr Małgorzata Woźniak
+48 77/4049660 wew.611
Sekretarz
mgr inż. Tomasz Konfederak
+48 570255551

Pion Nadleśniczego

mgr inż. Zbigniew Brzeziński
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: +48 77/4049660
mgr Małgorzata Woźniak
Główny Księgowy
Tel.: +48 77/4049660 wew.611
mgr inż. Tomasz Konfederak
Sekretarz
Tel.: +48 570255551
mgr inż. Agnieszka Kwiecień
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 728391384
mgr inż. Mariusz Jamrozik
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 508348361
Józef Kopyto
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 508348350
mgr Monika Wańczyk
Referent (sekretariat)
Tel.: +48 77/4049660 wew. 100
mgr inż Zuzanna Tokarz
Starszy Referent (sprawy pracownicze)
Tel.: +48 77/4049660 wew. 600

Pion Zastępcy Nadleśniczego

mgr inż. Andrzej Niezgoda
Starszy Specjalista Służby Leśnej (sprzedaż drewna)
Tel.: +48 508348384
mgr inż. Paweł Wujec
Specjalista Służby Leśnej (sprzedaż drewna, użytkowanie lasu)
Tel.: +48 534103214
mgr inż. Anna Gomułka
Specjalista Służby Leśnej ( hodowla lasu, szkółkarstwo i nasiennictwo)
Tel.: +48 666024380
mgr inż. Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk
Starszy Specjalista Służby Leśnej ( stan posiadania, gospodarka rolno-łąkowa, LMN)
Tel.: +48 534103388
inż. Karolina Cwynar
Specjalista Służby Leśnej (ochrona lasu i ochrona przyrody, łowiectwo)
Tel.: +48 727562728
mgr inż. Agnieszka Jamrozik
Starszy Specjalista Służby Leśnej ( ochrona ppoż, edukacja, turystyka)
Tel.: +48 508348383

Pion Sekretarza

mgr inż. Andrzej Gąkowski
Specjalista ds.budownictwa
Tel.: +48 77/404 96 60 wew. 672
mgr. inż Mirosław Unglik
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48 77/404 96 60 wew.170

Pion Głównego Księgowego

mgr Aleksandra Drzyzga
Starszy Księgowy
Tel.: +48 77/404 96 60 wew. 613
mgr Małgorzata Konieczko
Starszy Księgowy
Tel.: +48 77/404 96 60 wew. 612
mgr Agnieszka Strzałka
Księgowy
Tel.: +48 77/4049660 wew. 612
mgr Sylwia Szarek
Starszy Księgowy
Tel.: +48 77/404 96 60 wew. 612