Wydawca treści Wydawca treści

Informacje na temat funkcjonowania Centrum Edukacji Leśno-Przyrodniczej w Nadleśnictwie Zawadzkie

Nadleśnictwo Zawadzkie informuje o terminach funkcjonowania Centrum Edukacji Leśno-Przyrodniczej

W skład CELP-u wchodzą następujące obiekty:
1.  Izba Leśno-Przyrodnicza, Ogród Edukacyjno-Przyrodniczy oraz Sala Konferencyjno-Edukacyjna z Izbą Papieską i Sztandarową w biurowcu Nadleśnictwa (czasowo wyłączone z użytkowania ze względu na modernizację obiektów)
2. Letnia Leśna Izba Edukacyjno-Turystyczna w Leśnictwie Dębie
3.  Zespół Administracyjno-Edukacyjny z Izbą Geologiczną, Łowiecką i Historyczną
w leśnictwie Zarzecze
4. Dostrzegalnia przeciwpożarowa z platformą widokową w Leśnictwie Kolonowskie (dostępna wyłącznie od kwietnia do października)
Powyższe obiekty dostępne dla grup zorganizowanych po uprzednim uzgodnieniu z Nadleśnictwem  tel. 77/4049660 wew. 331

5. Izba Przyrodniczo-Leśna i Leśne Arboretum przy leśniczówce Jaźwin - dostępne dla grup zorganizowanych w każdy wtorek i czwartek po uzgodnieniu z leśniczym leśnictwa Jaźwin (Tel. 77/ 4622415). Minimalny wiek zwiedzających to 10 lat.

6.  Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna „Nad Małą Panwią" w Leśnictwie Rytwiny
z miejscem widokowym i z „dziką plażą"
7. Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna „Świerkle" w Leśnictwie Świerkle
8. Ścieżka edukacyjna „Chroń las przed pożarem" w Leśnictwie Kolonowskie
9. Ścieżka edukacyjna „Szkółka Leśna" w Leśnictwie Kielcza
10. Zespół Edukacyjno-Przyrodniczy „Malepartus" wraz z przystanią kajakową i kładką pieszą-rowerową  na rzece Mała Panew w Leśnictwie Dębie.
Powyższe obiekty ( pkt. 6-10) dostępne bez ograniczeń

11. Pola biwakowe: „Regolowiec" w Leśnictwie Kolonowskie oraz  „Świerkle" w Leśnictwie Świerkle – udostępniane w każdym terminie ,w ciągu dnia (od świtu do zmierzchu) bez możliwości noclegowych.

UWAGA!

Nadleśnictwo wymaga uzgodnienia terminu zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych w terminie co najmniej 14 dni przed przyjazdem oraz przesłania wypełnionej Karty Zgłoszenia ( np.pocztą elektroniczną lub faxem).