Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RODO

Administratorem danych osobowych w stosunku do danych osobowych przekazywanych podczas każdorazowego kontaktu z  Nadleśnictwem Zawadzkie jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Zawadzkie z siedzibą w Zawadzkiem  przy ul.  Strzeleckiej 6, 47-120 Zawadzkie, zwane dalej „Nadleśnictwem”, e-mail: zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl, tel. 77 4049655: Nadleśnictwo powołało Inspektora Ochrony Danych, Pana Jarosława Sulewskiego, e-mail:  zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością Nadleśnictwa wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne.